På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Skagen Fuglestation.Svar på DNA-analyse på Iberisk gransanger

torsdag 21. juni 2018
Den 17. maj begav et rejsehold fra Skagen Fuglestation sig til Tversted Søerne for at indfange det der formodentligt var en Iberisk Gransanger, for at indsamle materiale til en DNA-analyse, og derved tjekke om det vitterligt var sådan én. Svaret på analysen er nu kommet!
af Simon S. Christiansen

For første gang i Danmark blev der indsamlet materiale fra en sandsynlig Iberisk gransanger bestemt ud fra stemmen. Fjer fra fuglens undergump blev sendt til Professor J. Martin Collinson fra Universitetet i Aberdeen, som foretog en DNA-analyse af cytochrome b (cytb)-markørgenet, der findes i mitocondriernes DNA (mtDNA). Her er svaret:

“Good news on your Iberian Chiffhcaff, Skagen Bird Obs, May 2018. It’s cytb sequence (we got 960 bp) is an excellent match for ibericus (2-10 bp different from 5 published ibericus sequences) and at least 40 bases different from all other chiffchaff taxa (collybita, sindianus, canariensis – multiple samples).  So we can say with confidence that your bird is an Iberian Chiffchaff, at least down its maternal line.”

Analysen viste dermed at det - som forventet - var en Iberisk Gransanger. Mange birdere kan derved ånde lettet op, da et andet resultat sandsynligvis ville besværliggøre bestemmelsen af arten endnu mere, og desuden have fået stor indflydelse på den genbehandling, som Sjældenhedsudvalget pt. er i gang med af alle tidligere godkendte danske fund af Iberisk Gransanger.

Som en forklaring på svaret på DNA-analysen kan nævnes at Professor J. Martin Collinson har ekstraheret DNA fra indsamlede fjer og opformeret et fragment af cytb-genet, som efterfølgende blev DNA-sekventeret og sammenlignet med cytb DNA-sekvenser fra 18 referenceindivider. En såkaldt fylogenetisk analyse af cytb-sekvenserne (se figur) placerede fuglen fra Tversted Plantage sammen med fem referenceindivider af Iberisk Gransanger, mens den adskilte sig fra individer af Gransanger, Bjerggransanger og Kanarisk Gransanger. Mitokondrierne og dermed også mitokondrielt DNA (mtDNA), herunder markørgenet cytb, nedarves fra ægcellen, og derved i linje fra hunnen. Hannens ophav er derfor ukendt ved analyser af mtDNA-markører, hvilket så også betyder at eventuelle hybrider, ud fra mtDNA-markør analyser alene, ikke kan opfanges.Skagen May 2018 alignment tree2Et fylogenetisk træ af DNA-sekvenser fra cytokrom b-genet viser Tversted-fuglens evolutionære slægtskab med referenceindivider for Iberisk Gransanger, Gransanger, Bjerggransanger og Kanarisk Gransanger. Fuglen fra Tversted Søerne står angivet som ”Skagen May 2018” (J. Martin Collinson University of Aberdeen).

 

iberianChiffchaff song1 2Sonogram af sangstrofe med to temaer. Denne sang var den hyppigste hos fuglen (Skagen Fuglestation, Tversted Søerne 17/5-2018)

iberianChiffchaff song2 2Sonogram af sangstrofe med tre temaer. Blev brugt mindre hyppigt ca. en ud af 20 gange (Skagen Fuglestation, Tversted Søerne 17/5-2018).

P5170306

P5170315resized

P5170210Billeder af Iberisk gransanger (Skagen Fuglestation, Tversted Søerne 17/5-2018). 

Lydoptagelse af fuglen finder du her (to temaer) og her (tre temaer). Ifølge dofbasen er fuglen senest hørt synge i området d. 6 juni. Link til optagelser af forskellige individer af Iberisk gransanger på Xeno-canto finder du her. En artikel fra dagen hvor fuglen blev fanget findes på Pandion, men siden er pt nede. Der vil blive linket hertil senere.

Stor tak til J. Martin Collinson for DNA-analysen, til Mogens Neergaard for at finde fuglen, samt til Sakkari Kauppinen for korrektur.