Udskriv

 

Michael Ancher

Michael har været feltornitolog siden 1960’erne, hvor han bl.a. så på fugle sammen med andre århusianske drenge. Siden 1972 har han været aktiv ringmærker og bl.a. kørt rundt i Midt- og Sønderjylland, for at kortlægge og ringmærke vandstære, isfugle og bjergvipstjerter. I den forbindelse var han også medlem af både den danske og den nordiske ’Vandstære-gruppe’. En overgang var han udstationeret på Anholt til optælling af måger samt terner i ’Ørkenen’ for Zoologisk Museum, hvilket sidenhen gav ham mod på også at prøve noget ringmærkning af på øen. Brabrand Sø tæt på hjemstavnen har også været et yndet ringmærkningsområde for Michael. Meget forståeligt blev Michael tiltrukket af fuglene og naturen i Skagen, og i 2005 købte han og familien et sommerhus på Nordstjernevej, hvor han har ringmærket i en længere årrække, og næsten hver weekend. I 2014 påbegyndte han en standardiseret ynglefugleovervågning (CES) for Zoologisk Museum samme sted, hvilket han nu sammen med Skagen Fuglestation føre videre. Michaels engagement og glæde ved ringmærkningen tager man aldrig fejl af, og hans altid imødekommende væsen skinner igennem hver gang man møder ham.Michael Ancher KP.IMG 7910

 

Knud Pedersen

Knud er en lokal ornitolog og tidligere skolelærer, som tilbage i 1975 flyttede til Skagen og derved bo med det fantastiske fugletræk lige ude for døren. Knud har været mangeårigt medlem af DOF, og modtog sidste år DOF’s hæderspris for sit livslange engagement. I dag er Knud bl.a. medlem af Fuglestationens bestyrelse samt Sjældenhedsudvalget. Med sit lokale kendskab gør Knud en stor indsats i felten med at oplære, vejlede og samarbejde med de frivillige som bor på stationen.

knudPedersen fotoJorgenKabel

 

Christian Stolz

Christian er 32 år og fra Tyskland, men har de sidste 4 ½ år levet i Norge, hvor han har studeret i Bodø og Tromsø. I hans kandidatprojekt undersøgte han fødevalg hos snespurvene på Svalbard. Siden da har han fortsat med sin interesse for fuglene i Arktis og arbejdet med bl.a. sortgrå ryler og fjeldryper. Den videnskabelige side af fugletrækket har altid interesseret Christian og han er ikke bleg for at bruge god tid med aflæsning af farveringe på f.eks. måger og gæs. Christian ankom i midten af August og vi har glæden af at have ham her på stationen indtil efterårssæsonen går på hæld i slutningen november.christian 16

 

Judith Kloibhofer

Judith er 21 år fra Østrig, og studerer landskabsplanlægning Freising i Bayern. Judith er kommet til Fuglestationen på et længere praktikophold fra september til slut november som led i uddannelsen. Inden Judith ankom har hun hjulpet til i CES-ringmærkningen på en lokalitet i Bayern og er nu godt i gang med at få trænet sine færdigheder i både ringmærkningen og med observationerne i felten her i Skagen. Udover fugle er Judith også fascineret af planter og bier. I vinter trækker Judith videre til Kenya på det næste praktikophold, hvor hun måske er heldig at møde vores ynglefugle i deres vinterkvarter.Judith

 

Laia Soler Iglesias

Laia er fra Catalonien og er kommet til fuglestationen i slutningen af september og skal være her indtil sæsonen slutter i November. Tidligere i år afsluttede hun sine studier i Biologi og Bioteknologi og vil her på fuglestationen ligge kræfter med arbejdet i felten og træne sine færdigheder med ringmærkning og observationer i Europa. Tidligere har hun været på praktikophold i Amazonas, så det er et lidt andet klima hun er kommet til denne gang!Laia

 

Koenraad Stork

Koen er 18 år og fra den kendte vadehavsø Texel i Holland. Han ha et sabbatår inden han planlægger at læse Biologi til næste år. Fuglebestemmelse og sjældne fugle har hans store interesse og vi er glade for at have Koen med i teamet i oktober måned efter at han dette efterår tidligere har været en måned på hhv. Ottenby og Lista fuglestationer, og er her derfor som del af vores Skandinaviske frivillige program ”The Scandinavian Triple”. Koen håber at kunne tilføje endnu mere viden om fugletrækket, bestemmelse og aldersbestemmelse af fuglene under hans ophold her.Koen

 

Yehonathan Ben Aroia

Yehonathan er 21 år og fra Jerusalem i Israel, hvor han har været en del af Jerusalem Fuglestation i stedet for at gå i militærtjeneste. Han håber senere på at starte på biologistudiet. Yehonathan har brugt meget tid på fuglekigning og især ringmærkning hjemme i Israel. Han har glædet sig til at stifte bekendtskab med fuglene vi har her i nord, hvor vi har glæden af at have ham på holdet fra midten af august til starten af oktober.yehonathan Ben Aroia

 

Tidligere i 2019 (Forår og Sommer): 

Peter Denyer (England), Dante Shepherd (England), Hebe Deny (Skotland), Joakim Matthiesen (Danmark), Anna Moulin (England), Marie Heuberger (Tyskland), Martin Georgiev (Bulgarien), Christina Ninou (Grækenland), Anders Odd Nielsen (Danmark).

 

Tidligere år

Frivillige fra tidligere år, som har arbejdet på stationen i et måned eller mere:

2018: Morten Jenrich Hansen, Peter Denyer, Michele Pes, Molly Brown, Lisa Vergin, Daniel Bloche, Sarah Bedford, James Butcher, Dante Shepherd, Sasha Munters, Erik Krasmhøj.

2017: Morten Jenrich Hansen, Athena Valentin Jensen, Friederike Drünkler, Irina Bregenzer, Johan Frölinghaus, Klaus Malling Olsen.