DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, ved Aarhus Universitet
udgiver årlige rapporter om skarvens ynglebestand i Danmark.

Du kan læse dem her:

Danmarks ynglebestand af skarver 2020

Danmarks ynglebestand af skarver 2019

Danmarks ynglebestand af skarver 2018

Danmarks ynglebestand af skarver 2017