Bestyrelsen har indkaldt medlemmerne flere gange hvor fuglestationen har haft behov for praktisk hjælp og flere hænder.  Vi har samlet møbler, hængt billeder op, ryddet op på loftet, ryddet vegetation i ringmærkningsområdet o.lgn. ting. Det vil forsat ske efter behov. Fuglestationen er glad for denne praktiske hjælp og vi opfordrer alle, der har mulighed for at deltage til at bidrage, når der kaldes.

Yderligere har enkelte medlemmer (særligt Knud fra bestyrelsen) hjulpet med introduktion/oplæring af frivillige på fuglestationen; særligt hvad angår havfugleobservationer - en særlig disciplin, som selv erfarne ornitologer ikke nødvendigvis kender så meget til.  Fuglestationen efterspørger også denne mere "fuglefaglige" form for hjælp, så de af medlemmerne, som er rutinerede feltornitologer, må meget gerne slutte sig til dette "hjælperkorps". Kontakt Simon på fuglestationen, hvis du mener, du kan bidrage her. 

 

Derudover har der været afholdt og/eller planlagt nedenstående medlemsarrangementer (listet i omvendt kronologisk orden). Bemærk at ved arrangementer hvor der er kaffe og kage er prisen 20 kr. Evt. overskud tilfalder foreningen. 

 

Arrangementer i 2018:

 

I Juni (dato fastlægges senere) afholder vi en sommerfest for medlemmerne. 

 

25.-26. maj 2018. Kurt Rasmussen er turleder på en nattur til Vejlerne.

Dette tidspunkt på året er højdepunkt for sangere og andre småfugle. Der er stort set alt, hvad man kan ønske sig af den slags, i området. Der er selvølgelig også mulighed for skestork, sortterne, rørdrum og diverse rovfugle. De første grågæslinger er sikkert også kommet frem. Andefuglene er derimod stort set 'klinget af' på dette tidspunkt. Og hvad vadefugle angår afhænger meget af, hvor tidligt foråret kommer igang i år. Hvis det sker tidligt, vil vegetationen være skudt så meget i vejret, at den skjuler mange fugle.

Vi planlægger at mødes sent på eftermiddagen d. 25 og afslutte ved frokosttid d .26. De få timers søvn der bliver mulighed for, kan foregå i bilerne eller under åben himmel (medbring evt. liggeunderlag og tæppe/sovepose). Deltagerne kan naturligvis på egen hånd forlænge turen og evt, supplere med et par camping- eller sommerhusovernatninger (hvis man skal leje sommerhus, så kan landsbyen Amtoft anbefales.  Men man skal være tidligt ude!).

 

11.-13. maj 2018.

Fuglefestival. Måske tages også den 10. maj med, da det er en helligdag (Kristi Himmelfartsdag) i år. Programmet offentliggøres senere.

 

9. maj 2018 kl 20.00 i Birders Club: Generalforsamling 2018.

Bestyrelsen har fastsat generalforsamlingen til at finde sted onsdag d. 9 maj 2018 kl 20.00 i Birders Club. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Bemærk at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17 april hvis de skal kunne tages i betragtning.

 

Onsdag den 11. april 2018 kl. 19

Knud Pedersen holder foredrag om Sydafrika, hvor han er involveret i et naturbevarelsesprojekt. Mere info snart!

 

Onsdag den 14. marts 2018

Denne medlemsaften er under planlægning.

 

Søndag den 4. marts 2018 fra kl 10.00 (men kom når du kan): Arbejdsdag på fuglestationen. 

På dette tidspunkt skulle den første ringmærker være ankommet, og højsæsonen for ringmærkning er nært forestående. Fuglestationen har udtrykt ønske om hjælp til forskellige praktiske ting - herunder reparation af fangstnet, ophængning af lamper og fremstilling af fugleposer. Måske kigger vi også ud i ringmærkningsområdet og checker om der skal laves noget her. 

Folk bliver så længe de har lyst og tid, og der arrangeres en frokost efter behov.

 

Onsdag den 14. februar 2018 kl. 19: Kurt Rasmussen holder foredrag om Ammarnæs i Lapland. 

Denne aften holder Kurt Rasmussen foto-foredrag om sine ture til Ammarnæs i Lapland.

Kurt har ved flere lejligheder været turleder på DOF-ture til lokaliteten som ligger lige syd for polarcirklen i svensk Lapland helt ind mod den norske grænse. Vindelelven, der er Sveriges eneste utæmmede elv, er omdrejningspunktet for foredraget. Elven kommer brusende ned fra Ammarfjeldet og passerer lige igennem den lille by, hvorfra den fortsætter østpå for at løbe ud i Umeå og den botniske bugt. Foredraget bringer os rundt på en fotosafari i både by og fjeld.

 

Der kan købes kaffe/te/øl og vand samt kage.

 

10. januar 2018 kl. 19 

Mellem tundrafugle og bjørne i Nordøst-Sibirien. Foredrag m. Jens Kirkeby i Birders Club..

Billeder og lydoptagelser fra en anderledes rejse i Sibiriens ødemarker til ynglende Kejsergæs, Hvidnæbbede Lommer og Skenæbsryler. Jens Kirkeby deltog i juni 2017 i Jens Gregersens ynglefugle optællings-ekspedition for BirdsRussia til tundraens strandenge, floder og bjerge ved Anadyr i Chokotka-regionen ved Beringsstrædet.

Kaffe, kage samt vand kan købes. 

 

 

 

Arrangementer i 2017:

 

13. december 2017 kl. 19

Vi mødes i Birders Club hvor der bliver serveret kaffe og kage.

Julehygge med fotofremvisning. Medlemmer opfordres til at tage 10-20 naturbilleder med på en USB stick som fremvises. Det må også gerne være fotos hvor vi som deltagere kan blive udfordret i en gæt fuglen konkurrence.

 

8. november 2017 kl. 19

Vi mødes i Birders Club hvor der bliver serveret kaffe og kage.

Vores bestyrelsesmedlem Peter Laursen har rejst en del gange i det fjerne udland mhp. at opleve mennesker, natur og fugle. Turene er gået til Nepal, Ladakh ("Lille TIbet") i det nordvestlige Indien,Western Ghats i det sydvestlige Indien og Kap Verde. Han har altid rejst alene og selv arrangeret alting og således ikke gjort brug af rejsebureauer osv, men i stedet fundet lokale folk som guider mv.. Det er ikke specielt svært, især da Internettet i dag giver en masse muligheder for information og kontakt. Der er dog nogle faldgruber, hvor man skal passe på ikke at blive snydt eller det, der er værre. Peter vil gennemgå en række værktøjer man kan gøre brug af og hvordan man bedst forbereder sig til rejsen. Yderligere vil han gennemgå en række muligheder for at købe fugleorienterede "pakkerejser". Det er faktisk et marked som vokser kraftigt for tiden internationalt. Foredraget vil blive krydret med anekdoter og billeder fra ovennævnte steder.

Billedet nedenfor viser en plettet mudderklire (sandsynligvis en strejfgæst fra den nordamerikanske østkyst) fotograferet på Kap Verde 

 

11. oktober 2017 kl. 19

Vi mødes i Birders Club hvor der bliver serveret kaffe og kage.

Foreningen starter en møderække hvor en kendt eller mindre kendt ornitolog fortæller om sig selv og sit virke i DOF. I aften starter vi dette med at møde Erik Kramshøj. Kendt igennem en livslang dedikation til musik som han som journalist i DR dækkede fra mange koncerter og festivals i landet. Men lige så længe har Erik også været en dedikeret DOF´er og har været aktiv både ved bordet og i felten imange forskellige sammenhænge.

Denne aften fortæller Erik selv sin historie på sin egen finurlige måde.

Efterskrift: Det blev en meget velbesøgt aften. Der var 25 tilhørere i Birders Club, så både de nye og de gamle stole måtte tages i brug. Bestyrelsen er utroligt glade for det store fremmøde. Tak til alle - og ikke mindst Erik, som igen formåede at tryllebinde tilhørerne.

 

 

7. oktober 2017 kl. 9

Introduktionsdag. Vi mødes på Grenen ved kiosken.

Vi starter dagen med at besøge ringmærker Morten Jenrich der forhåbentlig er heldig med sine net. Derefter går vi på en lille fugleoplevelsestur ad Grenen Sporet tilbage til Fuglestationen og Birders Club.Her vil foreningen være vært ved kaffe og kage og vi vil fortælle om Skagen Fuglestations Venner, vores formål og virke og besvare spørgsmål om både foreningen, Fuglestationen og Trækfuglecentret.Alle er velkommen, også medlemmer som vi håber tager et par venner med på dagen.

Nedenstående billede er lagt op efterfølgende. Simon fortæller, mens Morten og de øvrige tilstedværende ringmærkere er ude at checke nettene. Vejret var ikke det bedste - det var gråt og det blæste en del - så fangsten begrænsede sig til en gærdesmutte, en fuglekonge og en rødhals . Vi slap dog stort set for egentlig regn. Dagens mest bemærkelsesværdige observation iøvrigt var vel nok en lille håndfuld (vist nok 3) bjerglærker næsten helt ude på "spidsen" af Grenen. Helt ude på "spidsen" lå der 4-5 sæler, som ikke lod sig forstyrre af de turister, der kom forbi. 

 
 

 13. september 2017 kl. 19

Vi mødes i Birders Club hvor der bliver serveret kaffe og kage.

Denne aftens hovedattraktion bliver Knud Pedersen der fortæller om sin rejse til Island. De fleste ved godt, at når Knud fortæller om en rejse, så følges fortællingen selvfølgelig af hans egne fantastiske billeder. Der ud over vil vi gerne invitere deltagerne til en snak om foreningens virke fremadrettet, herunder ikke mindst idéer til gode arrangementer, ture m.m.

Billedet nedenfor viser en strømand. En islandsk specialitet.

 

Grillaften.

I det sene forår 2017 afholdtes en grillaften for medlemmer ved det grå fyr. En del medlemmer var mødt op, hvilket vi er glade for,  Der vill utivlsomt blive lignende arangementer fremover  når vejret igen tillader det.