Bestyrelsen har indkaldt medlemmerne flere gange hvor fuglestationen har haft behov for praktisk hjælp og flere hænder.  Vi har samlet møbler, hængt billeder op, ryddet op på loftet, ryddet vegetation i ringmærkningsområdet o.lgn. ting. Det vil forsat ske efter behov. Fuglestationen er glad for denne praktiske hjælp og vi opfordrer alle, der har mulighed for at deltage til at bidrage, når der kaldes.

Yderligere har enkelte medlemmer (særligt Knud fra bestyrelsen) hjulpet med introduktion/oplæring af frivillige på fuglestationen; særligt hvad angår havfugleobservationer - en særlig disciplin, som selv erfarne ornitologer ikke nødvendigvis kender så meget til.  Fuglestationen efterspørger også denne mere "fuglefaglige" form for hjælp, så de af medlemmerne, som er rutinerede feltornitologer, må meget gerne slutte sig til dette "hjælperkorps". Kontakt Simon på fuglestationen, hvis du mener, du kan bidrage her. 

 

 

Planlagte kommende medlemsarrangementer:

(Beskrivelse af Venneforeningens allerede afholdte arrangementer findes i menuen: venneforeningen .. aktiviteter .. arkiv).

 

Onsdag d. 12. september:  Guldsjakalen, et af Danmarks nye rovdyr. Med Dorte Schmidt som foredragsholder.

Det er nok de færreste, som ikke har opdaget at den grå ulv er kommet til Danmark.  Men der er nok færre som ved, at det er også kommet et andet spændende rovdyr til Danmark: nemlig guldsjakalen. Dorte vil introducere arten hvad angår levevis, udbredelse, levesteder osv, samt gennemgå de særlige kendetegn hvormed den kan kendes fra hund (og ulv), sam lægge op til debat om hvordan man skal forholde til til den fremover.

 

Onsdag d. 10. oktober: 14 dage på vand og ris - stroppetur i Indonesiens jungler. 

I aften tager Kurt os med til anden del af sin rejse i 2006 til Indonesien.

Vi skal på luksusophold på Bali med blandt andet besøg på et opdrætningscenter for den truede og meget smukke Balistær. Efter Bali går turen til Java, hvor vi blandt andet vandrer op ad en gammel vulkan, som i dag er et meget spændende og fredet naturområde.

Kaffe, kage, vand etc. på sædvanlige fordelagtige vilkår!

Billedet viser en brahminglente. Denne fugl lever i Sydasien (Indien mv.) og Sydøstasien , som her Indonesien.  

 

Onsdag den 14. november 2018 kl. 19

Som medlem af Aage V. Jensen Naturfonds naturråd for Hulsig Hede, Råbjerg Hede og Råbjerg Mose har Knud Pedersen deltaget i 5 seminarer og et privat besøg i fondens sydafrikanske reservat Maremani Nature Reserve i Limpopo provinsen.

Billedforedraget handler dels om den internationale del af fondens arbejde med naturbeskyttelse i Sydafrika og de til tider barske udfordringer dette arbejde medfører - dels de store oplevelser med fugle og pattedyr m.m. i både Maremani Nature Reserve og den nærliggende verdensberømte Kruger National Park.

 

Onsdag den 12. december 2018 kl. 19: Julehygge/juleafslutning i Birders Club.