Torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.00 i Birders' Club:  Generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.  Forslag til punkt 7 skal være formanden i hænde på mail senest den 20. april 2019

 

Fredag-Søndag den 10.-12.  maj 2019 kl. 19:  Skagen Fuglefestival v. 2019!.

På trods af at der ikke er nogen ekstra helligdag(e) i forbindelse med denne weekend i år, fastholder vi 3-dages formatet fra de seneste år.   Program er under udarbejdelse (næsten færdigt) og kan ses her.