Bestyrelsen har indkaldt medlemmerne flere gange hvor fuglestationen har haft behov for praktisk hjælp og flere hænder.  Vi har samlet møbler, hængt billeder op, ryddet op på loftet, ryddet vegetation i ringmærkningsområdet o.lgn. ting. Det vil forsat ske efter behov. Fuglestationen er glad for denne praktiske hjælp og vi opfordrer alle, der har mulighed for at deltage til at bidrage, når der kaldes.

Yderligere har enkelte medlemmer (særligt Knud fra bestyrelsen) hjulpet med introduktion/oplæring af frivillige på fuglestationen; særligt hvad angår havfugleobservationer - en særlig disciplin, som selv erfarne ornitologer ikke nødvendigvis kender så meget til.  Fuglestationen efterspørger også denne mere "fuglefaglige" form for hjælp, så de af medlemmerne, som er rutinerede feltornitologer, må meget gerne slutte sig til dette "hjælperkorps". Kontakt Simon på fuglestationen, hvis du mener, du kan bidrage her. 

 

 

Planlagte kommende medlemsarrangementer:

(Beskrivelse af Venneforeningens allerede afholdte arrangementer findes i menuen: venneforeningen .. aktiviteter .. arkiv).

 

 Onsdag den 12. december 2018 kl. 19: Julehygge/juleafslutning i Birders Club.

 Udover den sædvanlige julehygger (glögg mv.) vil SkavVen's bestyrelsesmedlem og "webmoster" Peter vil holde et "miniforedrag" af ca. 45 minutters varighed om fugle. Der vil ikke være ret meget om feltornitologi, men mere omkring fuglenes oprindelse, udvikling, anatomi, sanser - samt også lidt om fugle i litteraturen og populærkulturen. Foredraget kommer langt omkring - fra Tyrannosaurus Rex til Rasmus Klump! Der vil være indlagt en quiz om fugle - med både dybt seriøse spørgsmål om fugle, men også nogle lidt mindre seriøse, men til gengæld så forhåbentligt mere underholdende. Og så er der selvfølgelig præmie(r) til de(n) person(er) som svarer rigtigt på spørgsmålene.

 

 Onsdag den 9. januar 2019 kl. 19

Knud Pedersen afholder sit andet foredrag om (fugle)rejser til Sydafrika. Denne gang går turen til den verdensberømte Kruger National Park.

 

Onsdag d. 13. februar 1019: 14 dage på vand og ris - stroppetur i Indonesiens jungler. 

I aften tager Kurt os med til anden del af sin rejse i 2006 til Indonesien. Foredraqget er en fortsættelse fra Kurts foredrag in august (det var egentligt planlagt til november, men pga. computerproblemer var det ikke muligt)

Kaffe, kage, vand etc. på sædvanlige fordelagtige vilkår!

Billedet viser en brahminglente. Denne fugl lever i Sydasien (Indien mv.) og Sydøstasien , som her Indonesien.