Bestyrelsen har indkaldt medlemmerne flere gange hvor fuglestationen har haft behov for praktisk hjælp og flere hænder.  Vi har samlet møbler, hængt billeder op, ryddet op på loftet, ryddet vegetation i ringmærkningsområdet o.lgn. ting. Det vil forsat ske efter behov. Fuglestationen er glad for denne praktiske hjælp og vi opfordrer alle, der har mulighed for at deltage til at bidrage, når der kaldes.

Yderligere har enkelte medlemmer (særligt Knud fra bestyrelsen) hjulpet med introduktion/oplæring af frivillige på fuglestationen; særligt hvad angår havfugleobservationer - en særlig disciplin, som selv erfarne ornitologer ikke nødvendigvis kender så meget til.  Fuglestationen efterspørger også denne mere "fuglefaglige" form for hjælp, så de af medlemmerne, som er rutinerede feltornitologer, må meget gerne slutte sig til dette "hjælperkorps". Kontakt Simon på fuglestationen, hvis du mener, du kan bidrage her. 

 

 

Planlagte kommende medlemsarrangementer:

(Beskrivelse af Venneforeningens allerede afholdte arrangementer findes i menuen: venneforeningen .. aktiviteter .. arkiv)

 

9. maj 2018 kl 20.00 i Birders Club: Generalforsamling 2018.

Bestyrelsen har fastsat generalforsamlingen til at finde sted onsdag d. 9. maj 2018 kl 20.00. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Bemærk at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17 april, hvis de skal kunne tages i betragtning. Vi beder om tilmelding pr. mail til Formand Kurt på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (også inden d. 17. april) af hensyn til lokaleplanlægning især. Vi kan være op til ca. 30 personer  i Birders Club - kommer der flere, skal vi ud i byen og finde et lokale.

 

10.-13. maj 2018: Fuglefestival.

Da den 10. maj i år er en helligdag (Kristi Himmelfartsdag), kan vi i år forlænge festivalen med en dag. Programmet kan følges på Festivalens egen hjemmeside her.

 

25.-26. maj 2018. Kurt Rasmussen er turleder på en nattur til Vejlerne.

Dette tidspunkt på året er højdepunkt for sangere og andre småfugle. Der er stort set alt, hvad man kan ønske sig af den slags, i området. Der er selvølgelig også mulighed for skestork, sortterne, rørdrum og diverse rovfugle. De første grågæslinger er sikkert også kommet frem. Andefuglene er derimod stort set 'klinget af' på dette tidspunkt. Og hvad vadefugle angår afhænger meget af, hvor tidligt foråret kommer igang i år. Hvis det sker tidligt, vil vegetationen være skudt så meget i vejret, at den skjuler mange fugle.

Vi planlægger at mødes sent på eftermiddagen d. 25 og afslutte ved frokosttid d .26. De få timers søvn der bliver mulighed for, kan foregå i bilerne eller under åben himmel (medbring evt. liggeunderlag og tæppe/sovepose). Deltagerne kan naturligvis på egen hånd forlænge turen og evt, supplere med et par camping- eller sommerhusovernatninger (hvis man skal leje sommerhus, så kan landsbyen Amtoft anbefales.  Men man skal være tidligt ude!).

 

I Juni (dato fastlægges senere) afholder vi en sommerfest for medlemmerne. 

 

Onsdag d. 8. August: 14 dage på vand og ris - stroppetur i Indonesiens jungler. 

I 2006 deltog Kurt Rasmussen som medlem af DOF´s hovedbestyrelse i den pligtige tilsynsrejse til Sumba i Indonesien, hvor DOF igennem Danida gennemførte et naturprojekt. I aften tager Kurt os med på en tur dels på Sumba, hvor DOF projektet kigges efter i sømmene og dels en smut til Bali og Java. Foredraget følges af billeder taget på turen.

Kaffe, kage, vand etc. på sædvanlige fordelagtige vilkår!

Billedet viser en brahminglente. Denne fugl lever i Sydasien (Indien mv.) og Sydøstasien , som her Indonesien.  

 

Onsdag den 12. september 2018 kl. 19

Som medlem af Aage V. Jensen Naturfonds naturråd for Hulsig Hede, Råbjerg Hede og Råbjerg Mose har Knud Pedersen deltaget i 5 seminarer og et privat besøg i fondens sydafrikanske reservat Maremani Nature Reserve i Limpopo provinsen.

Billedforedraget handler dels om den internationale del af fondens arbejde med naturbeskyttelse i Sydafrika og de til tider barske udfordringer dette arbejde medfører - dels de store oplevelser med fugle og pattedyr m.m. i både Maremani Nature Reserve og den nærliggende verdensberømte Kruger National Park.