Onsdag den 11. april 2018 kl. 19: 

LIFE-projekter på Skagen Odde mv. og fuglene. Dette foredrag var oprindeligt planlagt til marts, men vi blev nødt til at udsætte det. Vi har nu sammen med Bjarke fundet en ny dato.

Naturstyrelsen Vendsyssel administrerer 17.000 ha natur i Vendsyssel samt på Læsø og Hirsholmene. Arealerne rummer mange spændende ynglefugle. Hvad gør Naturstyrelsen for at sikre og evt. udvide/genskabe bestandene? Biolog Bjarke Huus Jensen vil denne aften gennemgå forskellige tiltag, bla. genopretningsprojekter støttet af EU gennem den såkaldte LIFE-pulje. I LIFE-REWETDUNE der bla. dækker EF-fuglebeskyttelsesområdet Råbjerg Mile og Hulsig Hede er der fokus på at forbedre forholdene for Tinksmed og Rørdrum, da begge i dag ikke har stabile yngleforekomster i området. Hvordan tilgodese andre ynglefugle på udpegningsgrundlaget her, fx Natravn, Rødrygget Tornskade, Mosehornugle og Plettet Rørvagtel? I andre projekter arbejdes der målrettet på forbedring af forholdene for Splitterne, Engryle, Dværgterne m.fl. Tiltagene rummer både naturpleje hvor lokaliteten forbedres, steder hvor rovdyr reguleres samt steder hvor færdsel eller former for færdsel reguleres. Nogle arter ved vi meget om, men andre ved vi for lidt om, nogle knapt nok om de er her.

 Der kan købes kaffe/te/øl og vand samt kage.

 

Det ligner nærmest en moderne pendant til Jerusalems Ødelæggelse, men det er meningen at det skal blive til værdifuld natur for dyr, fugle og mennesker. 

 

Lørdag d. 7. april kl. 10.00: indkaldelse til  årerts første arbejdsdag på Fuglestationen.

Vi mødes på stationen kl. 10.00 og transporterer net, stænger mv. ud i ringmærkingsområdet øst for P-pladsen ved kiosken i den tidligere - nu tilgroede - strandsø. Vi sætter net mv. op, tilskærer vegetationen om nødvendigt, gør stierne farbare og hvad der ellers skal til for at gøre stedet til en god arbejdsplads for ringmærkerne i denne sæson. Vi forventer at afslutte ved 14-tiden og man kan - hvis der er interesse - evt. have et let traktement i Birder's Club. 

Vandtæt fodtøj er nødvendigt i området. Medbring evt. grensaks, foldesav eller anden let sav, feltspade/hakke og lgn. håndværktøj - samt ikke mindst arbejdshandsker. 

Efterskrift: Vi fik sat 8 net op. Til sammenligning anføres det, at sidste år var der 18 i området, da der var flest, men det var simplethen endnu for vådt at færdes de steder hvor de øvrige net skulle stå. Og så blev Morten Ringmærkeriøvrigt ved en standret (med undertegnede - webmoster - som ubarmhjertig overdommer) idømt 10 timers samfundstjeneste til afsoning hos en lokal spejdergruppe, så han kan lære at binde knuder -  og ikke mindst knuder der kan bindes op igen (stikord: råbåndsknob, ottetalsstik/ottetalsløbeknude, flagknob og ikke kællingeknude, enkelt løbestik osv,)!

 

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19:  Oplev ringmærkeren på slap line.

Morten Jenrich Hansen startede igen 1. marts som ringmærker på Skagen Fuglestation efter 3 måneders pause.  Denne aften holder han foredrag om nogle af sine tidligere ringmærkningsopgaver og tager tilhørerne med på ringmærkning af skarver og ved Brabrand Sø samt ved Lyngvig Fyr. Der vil være rig mulighed for at høre fra mærkeren selv hvordan ringmærkningen foregår, stille spørgsmål og formentlig også høre om spændende genmeldinger.

.. hvilket man kan se nedenfor; selvom det efter webmosters mening er en akavet måde at holde i hånden på :-):

 

Onsdag den 14. februar 2018 kl. 19: Kurt Rasmussen holder foredrag om Ammarnæs i Lapland.

Denne aften holder Kurt Rasmussen foto-foredrag om sine ture til Ammarnæs i Lapland.

Kurt har ved flere lejligheder været turleder på DOF-ture til lokaliteten som ligger lige syd for polarcirklen i svensk Lapland helt ind mod den norske grænse. Vindelelven, der er Sveriges eneste utæmmede elv, er omdrejningspunktet for foredraget. Elven kommer brusende ned fra Ammarfjeldet og passerer lige igennem den lille by, hvorfra den fortsætter østpå for at løbe ud i Umeå og den botniske bugt. Foredraget bringer os rundt på en fotosafari i både by og fjeld.

 

Der kan købes kaffe/te/øl og vand samt kage.

10. januar 2018 kl. 19 

Mellem tundrafugle og bjørne i Nordøst-Sibirien. Foredrag m. Jens Kirkeby i Birders Club..

Billeder og lydoptagelser fra en anderledes rejse i Sibiriens ødemarker til ynglende Kejsergæs, Hvidnæbbede Lommer og Skenæbsryler. Jens Kirkeby deltog i juni 2017 i Jens Gregersens ynglefugle optællings-ekspedition for BirdsRussia til tundraens strandenge, floder og bjerge ved Anadyr i Chokotka-regionen ved Beringsstrædet.

Kaffe, kage samt vand kan købes.