(i omvendt kronologisk orden) 

 

Torsdag-Søndag den 9.-12.  maj 2019 kl. 19:  Skagen Fuglefestival v. 2019!.

På trods af at der ikke er nogen ekstra helligdag(e) i forbindelse med denne weekend i år, fastholder vi 3½-dages formatet fra de seneste år.   Programmet kan ses her.

 

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 i Birders' Club:  Generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.  Forslag til punkt 7 skal være formanden i hænde på mail senest den 20. april 2019.

(BEMÆRK: at det har tidligere fremgået på denne side, at datoen var torsdag d. 9. maj, men det var en fejl som webmoster beklager)

 

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19:

Erik Holm Sørensen fortæller om sit projekt Frisk i naturen - eEt projekt der sørger for at få psykisk sårbare i Frederikshavn og Læsø kommune ud i naturen. Erik bruger tit fugleoplevelser i dette arbejde .... men hvorfor egentlig det? Oplægget følges af en serie billeder fra turene.

Erik er idag selv psykisk sårbar.

Erik med en gruppe.  Billedet er vist nok fra Grenens P-plads v. Ellekrattet og er taget under fuglefestivalen 2014.

 

 Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19:  Foredrag om DOF's internationale arbejde.

 (Bemærk at dette arrangement ikke forgår 2. onsdag i måneden, som vi plejer. Bemærk også, at det er Fuglestationen, og ikke Venneforenigen, som er arrangør ved dette arrangement)

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) arbejder også udenfor Danmark. Charlotte Mathiassen, ansat i DOF som antropolog og programkoordinator for DOFs internationale naturbeskyttelsesprogram fortæller om arbejdet med at inddrage lokalbefolkninger i at beskytte skov og fugle i 7 lokaliteter i Nepal, Kenya og Uganda. Der vil blive vist en lille video og billeder fra programområderne. Vi håber, at aftenen vil gøre interesserede klogere på DOF´s engagement udenfor Danmark i samarbejde med andre partnere i det internationale BirdLife partnerskab. Der er afsat god tid til spørgsmål og diskussion.

  

Onsdag d. 13. februar 1019: 14 dage på vand og ris - stroppetur i Indonesiens jungler. 

I aften tager Kurt os med til anden del af sin rejse i 2006 til Indonesien. Foredraqget er en fortsættelse fra Kurts foredrag in august (det var egentligt planlagt til november, men pga. computerproblemer var det ikke muligt)

Kaffe, kage, vand etc. på sædvanlige fordelagtige vilkår!

Billedet viser en brahminglente. Denne fugl lever i Sydasien (Indien mv.) og Sydøstasien , som her Indonesien.  

 

 Onsdag den 9. januar 2019 kl. 19

Knud Pedersen afholder sit andet foredrag om (fugle)rejser til Sydafrika. Denne gang går turen til den verdensberømte Kruger National Park.