Nyhedsbrev udsendt d. 21 juni 2019.

Læs det her. Det er fyldigere end normalt, da der er sket en del siden sidst, og bør læses. 

 

Opdateringer fra bestyrelsen medio juni 2019:

Konstituering: Frede Jakobsen afløser Lars Mortensen som kasserer. Bortset fra det er der ingen ændringer.

Økonomi lige nu: Fuglefestivalen gav et beskedent underskud på ca. 2000 kr. Dette - under budget - beløb skyldes især, at begge foredragsaftener var vel besøgte, og at den ene foredragsholder ikke ønskede honorar. Foreningens formue er herved vokset med godt 10.000 kr i forhold til samme tidspunkt sidste år og udgør nu omkring 30..000 kr. Vi har købt nogle småting til "birders club" (såsom termokander og andet som gør vores arrangementer uafhængige af at skulle låne på Stationen).  Vi overvejer en lidt større investering: en gasovn eller evt. petroleumskatalyserovn for bedre komfort ved arrangementer i vinterhalvåret. Der er muligvis også fremskridt at spore mht. etablering af vand og afløb i lokalet.

 

Generalforsamlingen 2019 blev som planlagt afholdt d. 8. maj om aftenen. Vi fik alle ledige pladser i bestyrelsen besat uden protester :-). Bemærk at en mindre ændring af vedtægeterne blev vedtaget. Den nye udgave har fået tydeliggjort relationen mellem Centeret og Fuglestationen. Tidligere stod der at Naturstyrelsen sammen med DOF driver det grå fyr. Det er ikke tilfældet, idet alene Naturstyrelsen er entydigt ansvarlig for driften af Centret. Derimod samarbejdes der om aktiviteter i og omkring det grå fyr. De opdaterede vedtægter kan ses her.

Man kan også her læse formandens beretning

 

 Primo april 2019: Foreningen har skiftet navn fra "Skagen Fuglestations Venner" til "Det Grå Fyrs Venner". Samtidigt er vedtægterne blevet opdateret så formålsparagraffen nu har et bredere sigte end før: Foreningen støtter nu alle aktiviteter med udgangspunkt i fyret og ikke kun fuglestationen,  Dette er vedtaget ved en online afstemning blandt medlemmerne. Dette nyhedsbrev har flere detaljer.

 

Generalforsamlingen 2018 blev som planlagt afholdt d. 9. maj om aftenen. Der var 14 deltagere. Man kan her læse formandens beretning såvel som referatet fra generalforsamlingen

 

Medlemsbrev udsendt 5. april 2018. Medlemsbrevet kan læses her.

 

Nu vil vi have jeres penge!

Ca. en tredjedel af medlemmerne har for nærværende betalt kontigent for 2018. Da vi har udgifter i forbindelse med Fuglefestivalen, ser vi gerne flere indbetalinger snart. Betaling foregår ved bankoverførsel som beskrevet på formularen her (fremgangsmåden er lige god til indmeldelse og kontigentfornyelse) - eller evt. med Mobilepay til formandens telefon 40216477. Husk at anføre navn og/eller email så der kan sættes navn på indbetalingen.  

 

Opdatering om Fuglefestivalen (per 1. marts 2018).

Der er nu kun enkelte aftaler, som skal bekræftes, før det endelige program kan fastlægges. Man kan følge med på Festivalens egen hjemmeside her http://www.skagenfuglefestival.dk/.

 

Generalforsamlingen 2018.

Bestyrelsen har fastsat generalforsamlingen til at finde sted onsdag d. 9. maj 2018 kl 20.00. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Bemærk at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17 april, hvis de skal kunne tages i betragtning. Vi beder om tilmelding pr. mail til Formand Kurt på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (også inden d. 17. april) af hensyn til lokaleplanlægning især. Vi kan være op til ca. 30 personer  i Birders Club - kommer der flere, skal vi ud i byen og finde et lokale.

 

Medlemsbrev udsendt 4. januar 2018. Medlemsbrevet kan læses her.

 

Tydeliggørelse vedr. kontigent.

Kontigentet er fastsat til 100 kr årligt af generalforsamlingen. Det har imidlertid været uklart, hvad skæringsdatoen er. Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde 5. oktober 2017 besluttet, at kontigentperioden følger kalenderåret. Vi er ikke i stand til at administrere - som f.eks. DOF gør - en "rullende" kontigentfornyelse 1 år efter sidste indbetaling for hvert enkelt medlem.  Vi har simpelthen ikke systemerne til det, og de færreste medlemmer vil også næppe kunne erindre præcist hvilken dato, de betalte kontigent sidste gang. Så medlemmerne kan forvente en julehilsen med påmindelse om kontigentfornyelse!

 

Skagen Fuglefestival 2018.

Det er aftalt mellem Fuglestationen og SkafVen, at det er SkafVen, som formelt er arrangør af Skagen Fuglefestival 2018. Aftalen er godkendt af både Fuglestationens og SkafVens bestyrelser. I lighed med de senere år finder festivalen sted 2. weekend i maj. Bestýrelsen har så småt startet planlægningen. Vi har valgt en forsigtig tilgang til planlægningen, så de helt store forandringer i forhold til de seneste år bliver der ikke tale om.  Dog  falder denne weekend i år sammen med Kristi Himmelfartsferien, hvilket muligvis kan give mulighed for lidt flere punkter i programmet (såsom et ekstra foredrag, en guided tur torsdag). Vi kigger på mulighederne.  Mere information herom kommer i første omgang her på denne side - senere vil Fuglefestivalen 2018 få sin egen hjemmeside i lighed med hvad der var tilfældet tidligere år.