Skagen Fuglestation har særlig fokus på at være åbne overfor interessede, og vi vil derfor rigtig gerne give dig mulighed for at deltage i Fuglestationens arbejde, og blive en del af vores engagerede hold. 

Med din frivillige indsats kan du hjælpe Fuglestationen med at gennemføre og udvikle aktiviteter til gavn for Fuglestationen og alle de besøgende omkring Skagen Grå Fyr. Vigtigt er det også, at vi vil gøre det bedste vi kan, for at du kan deltage i netop det, som interesserer dig.

Udover at Skagen Fuglestation deltager i videnskabelige projekter, samt udfører observationer og ringmærkning, så har vi en særlig indsats omkring at formidle fuglene og naturen til befolkningen, ligesom vi meget gerne vil oplære og uddanne frivillige. Stationen er desuden ofte vært ved møder, foredrag og forskellige arrangementer, ligesom vi udfører mange praktiske opgaver, både for at etablere fasciliter, der kan bruges i stationens projekter, men også for at få en dagligdag til at hænge sammen. En fuglestation kan på mange måder sammenlignes med en højskole - vi har bare ét særligt punkt på skemaet: Fuglene!

I undermenuerne kan du læse mere om dine muligheder for at være med, bl.a. hvis du gerne vil deltage, mens du er på besøg i området, eller hvis du godt kunne tænke dig at være ringmærker eller observatør. 

.