De fleste fuglefolk vil nok primært kende Skagen som en forårs-træklokalitet, og det er da også i løbet af foråret og forsommeren, at langt de fleste ”birdere” besøger Skagen, men det er en skam kun, at opfatte Skagen som et sted der er værd at besøge om foråret. Man kan faktisk observere trækkende fugle i Skagensområdet hver eneste dag, året rundt!

Forårstrækket er meget overvældende. Både hvad angår antallet af individer, men ikke mindst antallet af arter. Det er således flere gange sket at flittige og udholdende observatører har kunnet notere over 100 fuglearter set fra den samme klittop på en enkelt dag, det kan hvis ikke matches noget andet sted i Danmark.

Det allerførste forårstræk kan observeres så tidligt som midt i februar når de første alliker stikker af på en flot solskinsdag, men vi skal normalt et stykke ind i marts før der for alvor kommer flere arter på banen, nu er det duer, lærker og kragefugle, og sidst på måneden suppleres trækket også af diverse finker, siskener og musvågerne begynder som de første af forårets rovfugle at trække over odden. Marts er også en god måned at kigge efter den smukke sneugle som dog ikke ses hvert år, men når den gør, kan den være sikker på at få stor opmærksomhed, folk vil altid gerne se en sneugle.

Fra sidst i marts til midt i maj vil der stort set dagligt kunne observeres nye arter som ankommer fra deres vinterkvarter, enten for at blive og yngle i Skagensområdet, men for langt hovedpartens vedkommende, blot for at trække videre på deres lange rejse på vej mod ynglepladserne. Det er dog ikke alle de fugle, som dukker op på Skagen Odde der er helt på ret kurs, det sker nemlig flere gange hvert år, at der bliver opdaget fugle som er fløjet langt forbi deres ynglepladser. Det er oftest fugle som har overvintret i Afrika, og som egentligt skulle have stoppet deres træk da de kom til yngleområderne i syd eller øst Europa, men forskellige omstændigheder gør altså, at enkelte individer fortsætter nord på. Det faktum at trækket af mere eller mindre almindelige fuglearter hvert år krydres med disse sjældenheder gør det jo bare endnu mere spændende og uforudsigeligt at birde i Skagensområdet.

Hele april og første del af maj er den periode hvor man kan se det største direkte træk af fugle, og dermed også få en god fornemmelse af, at der virkelig er mange fugle der bevæger sig. Når vi kommer hen i sidste del af maj er antallet af trækkende fugle kraftigt aftagende, men til gengæld har det vist sig, at en ret stor del af de meget sjældne fugle først dukker op på denne tid eller måske endda først i starten af juni.

Gode tips til hvor du kan stå

For at observerer trækket er der naturligvis en lang række steder hvor man kan placere sig, og her nævnes kun nogle få, da der andet steds på denne hjemmeside senere komme en udførlig beskrivelse af fuglelokaliteterne i Skagensområdet. At stå på Grenen er aldrig nogen dum ide, dog skal du ikke stå helt derude på stranden hvor de to have mødes da du så slet ikke kan se hvad der foregår inde over land. Nej det bedste er at finde en høj klit hvor du både kan se ind over Reservatet og dermed følge trækket over land, men stadigvæk også kan følge med i trækket over havet. Det kan dog ofte føles som lidt af et kompromis hvor fuglene over havet pludselig virker meget langt væk. Men så er det godt at du kan køre ud for enden af Batterivej til Nordstrand hvor du fra klittoppene her er meget tættere på havet og samtidigt godt kan følge en stor del af landtrækket. Især kan man ofte få meget fine oplevelser med trækkende kærhøge fra denne position, ligeledes er det også her fra man får de bedste oplevelser med hvidnæbbet lom, til gengæld er det normalt Grenen der giver de bedste oplevelser med islom.

Hvis du syntes, at du er ved at have stået længe nok på en klittop og kigget ud over havet, kan du køre ned syd for byen for at bestige én af de store bakker (som godt nok også er klitter) herfra kan du følge med i trækket af svæveflyvere hvilket primært vil sige rovfugle, men traner ses også og hvis du er heldig en stork. Flagbakken som ligger ca. midt på odden giver et fantastisk udsyn over odden til begge sider og vil de fleste dage være at betragte som en slags helgardering. Man kan dog også søge ud på Damsted Klit/Stokmilen på østkysten eller Storeklit/Pælebakke Klit nær vestkysten hvis du fornemmer at trækket går tættere på en af kysterne.

Hvis du for en stund har fået nok af at kigge på aktivt trækkende fugle så er der jo også masser af krat i området omkring Skagen, som bare venter på at der kommer en vaks ”birder” forbi og finder den provencesanger der har rastet der de sidste tre dage. Faktisk har mange af de største sjældenheder der igennem tiderne er fundet i Skagen været rastende fugle, som er fundet under kratlusk (Gulgrå værling, Sardinsk sanger, sørgedue, sorthovedet sanger og meget andet godt) så hvis du ønsker at finde din egen sjældenhed er chancen nok størst under kratlusk.

Efterårstrækket starter allerede i juni

Når forårstrækket hen på sommeren efterhånden er ved at være døet ud kan de første sydtrækkende vadefugle registreres allerede i juni og dermed er efterårstrækket jo egentligt startet. Om efteråret er der ikke meget træk at se over land, men til gengæld er der som altid liv over havet. Det er normalt bedst at se havtrækket fra klitterne på Grenen, da man herfra kan følge fuglene både fra Kattegat og Skagerrak, og se de ofte mange fugle, som raster i kortere eller længere tid over Skagen rev. Når det har blæst hårdt fra en vestlig retning kan man når vinden har lagt sig se store mængder af fugle flyve ud fra Kattegat. Det er især rider, suler, lommer, alkefugle, kjover og mallemukker der kommer, men skråper og andre fåtallige arter ses også.

Ellers er efteråret også et godt tidspunkt at luske småfugle, og det kan gøres i de mange krat der er i landskaberne omkring Skagen eller på strandengene ude på Grenen. Det er primært småfugle som kommer langt øst fra som udgør sjældenhederne på denne årstid og Skagensområdet har blandt andet givet Steppetornskade, Himalaya løvsanger og Danmarks eneste dobbelt fund af Mongolsk piber, samt årlige obs. af Dværgværling.

Vintertiden i Skagen er den fuglemæssigt mest stille, men en tur på havnen vil ofte kunne give en af de hvide måger, og en tur på Grenen kan normalt give Bjergpiber, og så er der jo altid et eller andet på vandet. Måske er der også stadig små flokke af Silkehaler i byen. 

Lokalitetskort for Skagen

Klik her for at se kortet i Google Maps