Skagen Fuglestation indgår i et samarbejde med Lista Fuglestasjon i Norge og Ottenby Fågelstation i Sverige.

Fuglene kender ingen grænser, så det gør Skagen Fuglestation selvfølgelig heller ikke! Vi har derfor for nylig startet samarbejde med to andre store Fuglestationer i hhv. Norge og Sverige, for fælles at udvikle vores viden, aktiviteter og formidling.på tværs af landegrænserne. Frivillig arbejdskraft  er det bærende element for alle tre Fuglestationers eksistens, hvorfor indsatsen på dette område er højt prioriteret i samarbejdet, hvilket bl.a. betyder at frivillige udveksles mellem stationerne.

Lista Fuglestasjon ligger i det sydvestligste Norge, mens Ottenby Fågelstation ligger på sydspiden af øen Öland i Østersøen.

 

besog listaottenby

De tre Fuglestationsledere fra. hhv. Skagen, Ottenby og Lista Fuglestationer kigger på småfugle i ringmærkningen ved det første fællesmøde i efteråret 2017.