Med en let metalring omkring fuglenes ben indeholdende en adresse og et unikt ”personnummer” kan vi på en pålidelig og skånsom måde få værdifulde informationer om fuglenes biologi, når de genfindes over hele verden.

Siden år 1899, hvor den danske overlærer Hans Christian Cornelius Mortensen fra Viborg startede med systematisk at undersøge stærenes træk ved at sætte små metalringe om benet på dem, har ringmærkningen spredt sig til at være en verdensomspændende metode til at undersøge fuglenes træk. Nyere teknologi såsom satellitsendere, GPS-loggere, DNA-analyser og sygdomsanalyser har siden hen, i kombination med den klassiske ringmærkning, bidraget til, at vi kan følge fuglenes udvikling, træk og adfærd endnu bedre.

Ringmærkningscentralen ved Statens Naturhistoriske Museum i København administrerer al ringmærkning og genfund af de vilde fugle i Danmark. Ringmærkningen hører under ”Lov om jagt og vildtforvaltning”, og mærkning af fugle sker derfor kun efter dispensation fra Naturstyrelsen. Statens Naturhistoriske Museum og Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har bemyndigelsen til at udstede licenser til ringmærkerne, så de kan få lov at fange og ringmærke fuglene i Danmark.

Ringmærkningen ved Skagen.

De dygtige ringmærkere fra Ringmærkninscentralen foretager, alt efter sæsonen, ringmærkning i flere områder, bl.a. på Grenen i net, som er speciallavet til at fange fugle. Besøgende er velkomne til at booke sig ind på en guidet tur, hvor stationens frivillige glædeligt fortæller nærmere om fuglene, ringmærkningen og det fantastiske fugletræk. Læs mere om muligheden for en guidet tur her.

Stationen udfører endvidere ringmærkning andre stedet på Skagens Odde for at kunne dække trækket så godt som muligt, og for at ringmærke artsgrupper af særlig interesse for forskningen. Også om natten kan vi finde på at gå rundt derude i mørket, når de nattrækkende fugle kommer forbi, så bliv ikke bange, hvis du ser nogen luske rundt med lygter om natten – det er bare os!

Af hensyn til fuglene er det ikke tilladt at bevæge sig rundt i fangstområderne uden at have en guide med.