Her kan du læse om stationens vedtægter og se de engagerede medlemmer af Skagen Fuglestations bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for stationens virke.

Bestyrelsesmedlemmer for Skagen Fuglestation

Navn   Valgt af E - mail
Niels Eriksen Formand Hovedbestyrelsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Hans Christophersen Næstformand Repræsentantskabet Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Anders Østerby   Hovedbestyrelsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Peter Lund Kristensen   DOF Nordjylland (2022 - 23) Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Knud Pedersen   DOF Nordjylland (2023 - 24) Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Oluf Lou   DOF-Nordjylland (2022 - 23) Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Dan Bruhn   Repræsentantskabet Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Anders Brinkmann   Repræsentantskabet Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Henning Ettrup   Danmarks Ringmærkerforening Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
       
Uden stemmeret      
Jacob Jensen Fuglenes Hus Chef for Naturfaglig Afdeling Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Simon S. Christiansen Forstander Ansat af DOF Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
       


 

 

Vedtægter for Skagen Fuglestation

 • 1 Formål

Skagen Fuglestation er oprettet i 2017 som en bemandet fuglestation i Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen. Fuglestationen har til huse i tilknytning til Naturoplevelsescenteret og indgår i et tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune.

Skagen Fuglestation har til formål at skaffe og formidle viden om fugle, natur og ringmærkning.

 • 2 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen udgøres af 9 medlemmer og sammensættes således:

DOFs Repræsentantskab vælger 3 medlemmer (heraf 2 efter indstilling af Skagen Fuglestations bestyrelse)

Hovedbestyrelsen i DOF udpeger 2 medlemmer

DOF Nordjylland vælger 3 medlemmer

Danmarks Ringmærkerforening udpeger 1 medlem

                                           

 • 3 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Fuglestationens bestyrelse har det overordnede ansvar for stationens virke.

Bestyrelsen vælger en formand og næstformand blandt sine medlemmer.

Bestyrelsens opgaver er:

 • At sikre økonomisk ansvarlig drift af fuglestationen på den af DOF fastlagte måde
 • At sikre den faglige bearbejdning af de indsamlede data
 • At sikre Skagen Fuglestations forankring og opbakning i de respektive organisationer
 • At udvikle Skagen Fuglestations strategi og godkende handleplaner i relation hertil
 • At sikre god samarbejdsrelation til de mange interessenter omkring Naturoplevelsescenter Det Grå Fyr, herunder Naturstyrelsen, Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune samt DOFs øvrige fuglestationer i Blåvand og Gedser
 • At sikre udarbejdelse af en årlig rapport for Skagen Fuglestation
 • At være ambassadører for Skagen Fuglestation i relation til presse og sociale medier

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

 • 4 Stationsleder

Til bemanding af fuglestationen ansætter DOF en naturvejleder, der også udfylder rollen som stationsleder. Det daglige ansvar for fuglestationens drift påhviler stationslederen. 

 

 • 5 Møder

Bestyrelsen afholder ordinære møder fire gange om året. Møderne afvikles på Skagen Fuglestation, Fyrvej 36, 9990 Skagen. Mødeindkaldelse med forslag til dagsorden skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde en uge før mødet. Fuglestationslederen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær og chefen for DOFs Naturafdeling som observatør - begge uden stemmeret. Fuglestationslederen sikrer, at godkendte referater fra bestyrelsens møder offentliggøres på Skagen Fuglestations hjemmeside.

Bestyrelsen kan indkalde eksterne ressourcepersoner til dens møder, f.eks. universitetsforskere eller repræsentanter fra udenlandske fuglestationer.

 • 6 Valgperiode

Bestyrelsensmedlemmer sidder for to-årige perioder.  

 • 7 Økonomi og regnskab

Skagen Fuglestations aktiviteter finansieres ved indtægtsdækket virksomhed, entréindtægter og tilskud fra forskellige bidragydere, DOF og lokalafdelinger.

Bestyrelsen udarbejder budget og regnskab for Skagen Fuglestation med bistand fra Fuglenes Hus. Regnskabsperioden er kalenderåret.

 • 8 Vedtægtsændring

Ændring af vedtægter for Skagen Fuglestation skal vedtages af DOFs repræsentantskab efter indstilling fra bestyrelsen for Skagen Fuglestation eller Hovedbestyrelsen.

 

 • 9 Tegningsret

Bestyrelsen tegnes af formand og næstformand.

 

 • 10 Eksklusion og nedlæggelse

Beslutning om eksklusion af bestyrelsesmedlemmer skal vedtages af DOFs repræsentantskab.

Beslutning om nedlæggelse af Skagen Fuglestation skal vedtages af DOFs repræsentantskab.

Således vedtaget af DOFs repræsentantskab, april 2022.