Hvert forår og efterår bevæger millioner af fugle sig over lange distancer mellem vinterkvarterer og yngleområder. Fugletrækket er et af naturens helt store vidundere!

Denne fantastiske rejse har gennem århundrede fascineret os mennesker, men også været omgærdet af mystik. Førhen undrede folk sig eksempelvis over, hvorhen fuglene forsvandt om vinteren. Sov de på bunden af søen eller på havbunden? Disse steder så man jo mange fugle flokkes om efteråret.

I dag har vi en meget større viden om fugletrækket, bl.a. at mange af vore ynglefugle bevæger sig helt til Afrika om vinteren, men mange trækruter og bevægelser er stadig ikke kortlagt, ligesom vi endnu mangler et fyldestgørende svar på, hvordan fuglene helt præcist bærer sig ad med at finde vej. Forskning i fugletrækket og dets gåder giver os stadig flere svar, mens nye spørgsmål dukker op. Gennem observationer og ringmærkning bidrager de danske fuglestationer til overvågning af fugletrækket og dataindsamling for forskningen, således vi bl.a. kan følge med i bestandsændringer, forekomster, trækruter, adfærdsændringer og sygdomsspredning.

Lokalitetskort for Skagen

Klik her for at se kortet i Google Maps