På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Skagen Fuglestation.Kom tæt på fuglene på søndag den 1. Maj!

onsdag 27. april 2022
Søndag den 1 maj afholdes ringmærkningsdag på flere fuglestationer rundt om i landet, bl.a. Skagen Fuglestation, hvor alle interesserede kan komme og opleve en fugl blive ringmærket. Arrangementet arrangeres af frivillige ringmærkere fra Statens Naturhistoriske Museum.
 
 

Ringmærkning af fugle er fortsat den vigtigste kilde til viden om fuglenes trækruter og levevis. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder og levealder. En viden som er særdeles vigtig for forskningen og i arbejdet med forvaltningen af de danske fugle.

"På ringmærkningsdagen vil frivillige ringmærkere fra Statens Naturhistoriske Museum demonstrere, hvordan vi fanger vildtlevende fugle, hvordan man bestemmer deres art, køn og alder, samt hvordan fuglene ringmærkes, måles og vejes, før de igen slippes fri. Endvidere vil vi fortælle om nogle af de resultater det afstedkommer" forklarer Jesper Johannes Madsen, biolog og forskningsassistent på Ringmærkningen, der hører under Statens Naturhistoriske Museum.

Finder du en ringmærket fugl og indsender oplysningerne til Statens Naturhistoriske Museum demonstrere (www.fuglering.dk) bidrager du til udbygning af forskernes viden om fuglelivet i Danmark.

Mødested og parkering:

'Kabeltromlen', Grenen, 9990 Skagen (klik her på link til GoogleMaps)

Fra Grenens parkeringsplads på Åkandevej, går man mod nord ud ad grusvejen/traktorsporet (Nordstrandsvej), efter ca. 500 meter vil du se nogle cykler parkeret på højre hånd efter rørskoven. Følg stien ind her, hvorefter du finder stedet.

Aktiviteter:

Kl. 09:00 - 12:00. Mød op når det passer inden for dette tidsrum, så vil vi fortælle om vores arbejde og fremvise nogle fugle.

Pris:

Gratis - men støttebidrag til stationsarbejde modtages gerne (Skagen Fuglestations MobilePay: 29257)

 
 
 
 

Kontaktinformation

kagen Fuglestation: Stationsleder Simon S. Christiansen, 40 21 73 14, ssc@dof.dk

Statens Naturhistoriske Museum: Jesper Johannes Madsen, 28 26 78 67, jjmadsen@snm.ku.dk