På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Skagen Fuglestation.Skagen Fuglestations Årsskrift 2022

tirsdag 20. juni 2023
Skagen Fuglestations Årsskrift for 2022 er nu online og frit tilgængelig for alle!
af Simon S. Christiansen

Aarsskrift 2022 andenudgavw

Her hvor fuglestationens forårssæson netop er vel afsluttet - og lige i tid til sommerferielæsningen - er årsskriftet fra sidste år nu klar.

I de mange artikler kan du bl.a. læse en sammenstilling af årets fugleobservationer og ringmærkning, men også spændende artikler om bl.a. sommerfugle, flagermus og havpattedyr. Fuglestationens unge assistenter har skrevet om deres oplevelser, og om resultaterne fra et bachelorprojekt. Lokale og gæstende fuglekiggere har skrevet medlevende finderberetninger. Desuden præsenteres fuglestationens satsninger på uddannelse af unge birdere, folkelig formidling og nattens feltarbejde. Ligesom man kan læse om status og resultater fra de forskellige videnskabelige projekter.

Tusind tak til forfatterne for arbejdet med artiklerne! Og ikke mindst tak til de mange frivillige og gæster fra nær og fjern, som har hjulpet med stort og småt i løbet af 2022.

Læs det her: Skagen Fuglestations årsskift 2022

Find årsskrifter fra tidligere år her

God læselyst!

 

 

Skagen Fuglestation og vores arbejde med naturovervågning er meget afhængig af både frivillige hænder og tilførsel af eksterne midler.

Donationer er derfor meget kærkomne.

Fuglestationens MobilePaynr. er: 39357

Notér: ”Donation Skagen” ved overførsel.

For yderligere oplysninger om Fuglestationens virke, kontakt da forstanderen, Simon S. Christiansen på ssc@dof.dk eller på 40217314.