På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Skagen Fuglestation.Ny kategorisering af ’Østlige Bynkefugle’ giver ny art for Skagen.

torsdag 4. april 2024
af Simon Sigaard Christiansen

Taksonomien for fugle inden for komplekset af ’Østlige Bynkefugle’ fra Asien har tidligere givet artsstatus til Japansk Bynkefugl (Saxicola stejnegeri), adskilt fra den meget lignende Sibirisk Bynkefugl (Saxicola maurus). Bagge arter er truffet herhjemme om end de er sjældne i Danmark. Den taksonomiske status anbefalet af IOC, samt ny viden om bestemmelsen af de to arter (og underarter af Sibirisk Bynkefugl) har givet anledning til at SU har foretaget en genbehandling af alle danske fund af ’Østlige Bynkefugle’ og kategoriseret dem efter nye bestemmelseskriterier. Det betyder også at dokumentation på fund i Skagen er gennemgået og betyder bl.a. at en ny art kan føjes til listen over arter der er truffet i Skagen.

Japansk Bynkefugl (Saxicola stejnegeri) yngler i det østlige Sibirien, Mongoliet, Korea og Japan. Arten er monotypisk, så ingen underarter. Sibirisk Bynkefugl (Saxicola maurus) består derimod af fem underarter, hvoraf tre er truffet i Europa. Det gælder ssp. maurus (yngler østligste Finland gennem Rusland til Mongoliet og mod syd til Pakistan), ssp. hemprichii (yngler i Kaukasus og lande mellem Sortehavet og Kaspiske Hav) og ssp. variegatus (yngler i sydøstlige Tyrkiet, Transkaukasien til nordlige Iran).

Efter SU’s genbehandling er begge arter - både Japansk Bynkefugl og Sibirisk Bynkefugl – nu truffet i Skagen. Desuden er der fortsat et fund, hvor en underart af Sibirisk Bynkefugl er sikkert bestemt.

Fundet fra 15-19/10 2008 på Nordstrand/Grenen er nu godkendt som Japansk Bynkefugl, hvilket også bliver det første fund af arten i Danmark. Tre fund i Skagen er nu godkendt som Sibirisk Bynkefugl. Det gælder et fund af underarten ssp. hemprichii fra 18-19/5 2003 (ligeledes landets første af denne underart), et fund fra 15-16/10 2013 af ssp. maurus/hemprichii/variegatus og et fund fra sidste år 18-30/10 2023 af ssp. maurus/ variegatus. Ved sidstnævnte er ssp. hemprichii altså blevet udelukket, hvilket ikke er tilfældet med fundet fra 2013. Foruden ovenstående fire artsbestemte fund er der yderligere tre fund i Skagen af fortsat ubestemte Sibirisk/Japansk Bykefugl. Det gælder fund fra 1/6 2013, 21/5 2019 og 8-16/10 2022.

Læs mere om SU’s genbehandling og status på resterende danske fund i deres nyhedsbrev på Netfugl.dk

23794 UU 10260 jk20155023795 UU 10261 jk201574Japansk Bynkefugl (Saxicola stejnegeri) 16/10 2008, Grenen. Godkendt som første fund af denne art i Skagen og Danmark. Fotos: Jens Kirkeby