På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Skagen Fuglestation.Skagen Fuglestations Årsskrift 2023

søndag 26. maj 2024
Til Skagen Fuglefestival udkom Skagen Fuglestations Årsskrift for første gang siden 2017 på print i et lille oplag. Nu findes det også i en online udgave for alle interesserede at læse.
af Simon Sigaard Christiansen

Udklip

Find det på linket her: Skagen Fuglestation - Årsskrift 2023

Tidligere års rapporter kan findes dette link: Årsskrifter fra Skagen Fuglestation

I de mange artikler kan du bl.a. læse en sammenstilling af årets fugleobservationer og ringmærkning, men også artikler om bl.a. forskningsprojekter, sjældne fuglefund, farvemærkede måger, havpattedyr, de frivilliges oplevelser og en historie fra 2. Verdenskrig.

Der skal lyde en uvurderlig tak til alle forfattere for det store arbejde med artiklerne og til fotograferne for at bidrage med fantastiske billeder. Vi ved det kræver masser af tid og indsats at få gode billeder i kassen. De frivillige på og omkring fuglestationen samt gæster fra nær og fjern takkes for at gøre det hele muligt gennem deres  engagement og indsats i det daglige på fuglestationen.

God læselyst.