På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Skagen Fuglestation.Euro BirdWatch Day - Millioner af fugle

tirsdag 8. oktober 2019
I weekenden var de danske fuglestationer med til Euro Bird Watch Day, sammen med tusindvis af andre fugle og naturinteresserede rundt i Europa og Asien.

Mere end 29.000 fuglekiggere i både Europa og Centralasien var ude og nyde de mange fugle på deres lange rejser til vinterkvartererne, hvor over 4,2 millioner fugle blev skrevet i mandtal!

Mere end 100 gæster og fuglekiggere talte I alt 40.947 fugle på de tre danske fuglestationer i nord, vest og syd. Besøgende kunne alle tre steder følge observatørerne når de talte træk eller se hvordan ringmærkningen foregik.

En summering af tallene fra alle tre stationer viste at Ederfugl (23.620 individer), Bogfinke (3.795 individer) og Bramgås (1954) var de mest talrige arter. Af andre lidt sjældnere højdepunkter fra Skagen kan nævnes observationer af blåhals, nordisk lappedykker og rørdrum, mens Gedser bl.a. havde mellemkjove og Blåvand havde en hvidbrynet løvsanger.

Se billeder fra Skagen herunder. Besøg EuroBirdWatch's Facebookside for endnu flere billeder fra hele Europa. 

EBW3 2019Observatørerne på tælling

EBW1 2019Der kom gang i kliktællerne også hos de små

EBW2 2019På specielt de første runder blev der ringmærket en del fugle om lørdagen (i alt blev det til 168 på to lokaliteter)