På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Skagen Fuglestation.Virus-overvågning

søndag 5. april 2020
Sammen med Blåvand Fuglestation og Christiansø Feltstation har vi i årene 2017 – 2019 bidraget til et nationalt overvågningsprogram for tilstedeværelsen af West Nile Virus blandt langdistance-trækfugle.
af Simon S. Christiansen

West Nile Virus er en aviær virus med udspring i Afrika. Fra fugle kan virus potentielt smitte til andre dyr og mennesker via myg som vektor. Sådanne tilfælde er dog endnu ikke registreret i Danmark, men der har været udbrud i andre dele af verden bl.a. Sydeuropa, hvorfor en overvågning af West Nile Virus optræden er relevant også på vore breddegrader.

Som led i denne overvågning for Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut og Ringmærkningscentralen har stationerne gennem årene indsamlet små blodprøver fra fuglearter vi ved overvintrer i Afrika for, og derfor kan være potentielle smittebærer af West Nile Virus.

Analyserne af blodprøverne er efterfølgende blevet analyseret på Seruminstituttet ved at teste for antistoffer, enten tilhørende West Nile Virus eller Usutu Virus. Denne test kan ikke skelne mellem de to, men ved positive analyser blev der foretaget endnu en test der kan identificere antistoffer for West Nile Virus med sikkerhed, men kun i tilfælde af der var nok blod i prøven til to tests.

I de tre år fra 2017-2019, hvor Skagen Fuglestation har bidraget med prøver sammen med Blåvand og Christiansø, er procenten af positive prøver for antistoffer (West Nile eller Usutu Virus) på mellem 3-6% samlet fra alle tre lokaliteter. Selvom der er positive prøver blandt trækfuglene er procentdelen stadig lav og overvågningsprogrammer af myg og fjerkræ i fangenskab har ingen positive prøver haft, hvorfor det aktuelt vurderes at Danmark fortsat er fri for introduktion af West Nile Virus.

I 2019 blev der sammenlagt testet i alt 322 prøver fra de tre lokaliteter. Heraf var 13 positive for antistoffer af West Nile/Usutu Virus. Endvidere blev en af disse bekræftet at være West Nile Virus i den efterfølgende test. Fra Skagen blev der sidste år testet 97 prøver hvoraf 3 var positive for West Nile/Usutu Virus taget fra hhv. løvsanger, gærdesanger og tornsanger. Alle disse arter er overvintrende syd for Sahara.

For at udvide vores indsats mht. overvågning af virus med potentiel betydning for folkesundheden eller husdyrproduktion har Skagen Fuglestation i år indgået et nyt samarbejde med Uppsala Universitet og Statens Serum Institut om et pilotprojekt, hvor flåter siddende på fugle indsamles og analyseres for potentielle virus, bl.a. TBE.

Resultaterne i ovennævnte er udleveret af Ringmærkningscentralen ved Statens Naturhistoriske Museum (Københavns Universitet) og DTU Veterinærinstituttet/Statens Serum Institut.

P1010713Løvsanger - en langdistance-trækfugl fra Afrika. En af de arter som er testet for antistoffer mod West Nile Virus