Ankomstdato for udvalgte arter i foråret 2019:

Gransanger: 28/2

Hvid vipstjert: 8/3

Ringdrossel: 2/4

Almindelig kjove: 3/4

Landsvale: 3/4

Sort glente: 4/4

Atlingand: 6/4

Steppehøg: 8/4

Bysvale: 16/4

Løvsanger: 18/4

Havterne – 19/4

Vendehals: 21/4

Broget fluesnapper: 21/4

Rødstjert: 21/4

Gærdesanger 22/4

Græshoppesanger 22/4

Skovsanger – 23/4

Tornsanger – 28/4

Sivsanger – 28/4

Rørsanger – 3/5