Ankomstdato for udvalgte arter i foråret 2019:

Gransanger: 28/2

Hvid vipstjert: 8/3

Ringdrossel: 2/4

Almindelig kjove: 3/4

Landsvale: 3/4

Sort glente: 4/4

Atlingand: 6/4

Steppehøg: 8/4

Bysvale: 16/4

Løvsanger: 18/4

Havterne – 19/4

Vendehals: 21/4

Broget fluesnapper: 21/4

Rødstjert: 21/4

Gærdesanger 22/4

Græshoppesanger 22/4

Skovsanger – 23/4

Tornsanger – 28/4

Sivsanger – 28/4

Rørsanger – 3/5

Rødrygget tornskade: 15/05

Kærsanger: 19/05

Nattergal: 18/05

Gul vipstjert: 21/04

Splitterne: 11/3

Fjordterne: 01/04

Grå fluesnapper: 10/5

Gulbug: 14/05

Havesanger: 08/5

Bynkefugl: 22/04

Stenpikker: 30/03

Blåhals: 16/05

Skovpiber 17/04

Digesvale: 30/03

Mursejler: 24/04

Gøg: 09/05

Lærkefalk: 16/04

Hvepsevåge: 09/05