Ankomstdato for udvalgte arter i foråret 2020:

Sanglærke 25/1

Strandskade  8/2

Stor Præstekrave 15/2

Splitterne 15/2

Vibe 18/2

Vandrefalk 2/3

Hedelærke 2/3

Tornirisk 4/3 

Rørdrum 4/3

Knarand 15/3

Sildemåge 15/3

Gransanger 16/3

Rørhøg 18/3 

Atlingand 22/3

Blå Kærhøg 23/3 

Gulirisk 26/3

Fiskeørn 4/4

Steppehøg 5/4

Sort Glente 5/4

Landsvale 5/4

Almindelig Kjove 5/4

Ringdrossel 5/4

Stenpikker 6/4

Bysvale 6/4

Fjordterne 6/4

Skovpiber 6/4

Lille præstekrave 8/4

Sortklire 8/4

Rødtoppet fuglekonge 9/4

Lærkefalk 18/4

Broget Fluesnapper 18/4

Løvsanger 18/4

Mudderklire 20/4

Rødstjert 21/4

Vendehals 21/4

Sivsanger 21/4

Skovsanger 21/4

Gærdesanger 22/4

Rørsanger 1/5

Græshoppesanger 1/5

Tornsanger 1/5 

Rødrygget Tornskade 1/5

Grå Fluesnapper 2/5

Havterne 2/5

Havesanger 3/5

Mursejler 7/5

Pirol 9/5

Nattergal 9/5

Hortulan 9/5

Gulbug 10/5 

Hvepsevåge 11/5

Natravn 20/5

Aftenfalk 21/5

Kærsanger 21/5

Karmindompap 21/5

Biæder 21/5

 

Ankomstdato for udvalgte arter i foråret 2019:

Gransanger: 28/2

Hvid vipstjert: 8/3

Ringdrossel: 2/4

Almindelig kjove: 3/4

Landsvale: 3/4

Sort glente: 4/4

Atlingand: 6/4

Steppehøg: 8/4

Bysvale: 16/4

Løvsanger: 18/4

Havterne 19/4

Vendehals: 21/4

Broget fluesnapper: 21/4

Rødstjert: 21/4

Gærdesanger 22/4

Græshoppesanger 22/4

Skovsanger 23/4

Tornsanger 28/4

Sivsanger 28/4

Rørsanger 3/5

Rødrygget tornskade: 15/05

Kærsanger: 19/05

Nattergal: 18/05

Gul vipstjert: 21/04

Splitterne: 11/3

Fjordterne: 01/04

Grå fluesnapper: 10/5

Gulbug: 14/05

Havesanger: 08/5

Bynkefugl: 22/04

Stenpikker: 30/03

Blåhals: 16/05

Skovpiber 17/04

Digesvale: 30/03

Mursejler: 24/04

Gøg: 09/05

Lærkefalk: 16/04

Hvepsevåge: 09/05