På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Skagen Fuglestation.Vejledning til indtastning af rovfugleobservationer i Dofbasen

tirsdag 14. maj 2019
Hvert forår observerer lokale og gæstende feltornitologer et meget stort antal rovfugle på træk over Skagen Odde

I felten noterer observatørerne de observerede rovfugle og efterfølgende indtastes dagens observationer i den netbaserede DOFbase, som er tilgængelig for alle. En ny mulighed er at indtaste observationerne direkte i felten med en smartphone og DOFbasens indtastningsapp. Foreløbig er denne app dog kun tilgængelig via android-baserede smartphones.

De indtastede observationer i DOFbasen danner grundlaget for den daglige bearbejdning og sammenstilling af rovfugletrækket, som bl.a. publiceres i de årlige rapporter i Fugle i Nordjylland, Fugleåret og fra og med 2017 i årsrapporten fra Skagen Fuglestation.

For at lette bearbejdningen og sammenstillingen af data om rovfugle fra Skagen, som indtastes i DOFbasen, listes herunder retningslinjer, så du dermed sikrer dig at du bidrager til vores overvågning af rovfugletrækket. 

Vi håber I vil benytte jer af denne vejledning dette forår og hjælpe os med at skrive rovfuglene i mandtal!

Den lille vejledningen finder du her