På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Skagen Fuglestation.Moniteringsplan 2024

tirsdag 19. marts 2024

Forårstrækket flyver der ud af i Skagen med bl.a. svaner, gæs, drosler og finker ligesom antallet rovfugle er stigende. Skagen Fuglestation har været bemandet siden februar og med fuldt hus fra 1. marts hvor standardtællingerne begyndte. Lige om lidt genåbner vi også ringmærkningen ved Kabeltromlen, som kan startes planmæssigt den 20. marts. Vandstanden i netbanerne er heldigvis ikke så højt som frygtet efter en våd vinter, og forhåbentligt undgår vi perioder med dagsfrost fra nu af, så vandet ikke fryser til.

Planerne for dette års aktiviteter i felten præsenteres som vanligt i årets monteringsplan, som netop er lagt på fuglestationens hjemmeside. Læs den her: Moniteringsplan 2024

Moniteringsplanen er et øjebliksbillede, der viser hvilke mål vi har for året. Der dukker sikkert nye idéer op i løbet af året, ligesom det kan blive nødvendigt at justere på andre aktiviteter undervejs. Mange af aktiviteterne kan have interesse for feltornitologer, og de første sider i planen giver et godt overblik over, hvad der vil ske heroppe på toppen af Jylland.

Det kan bl.a. nævnes at stormsvalemærkningen og natravnemærkningen i juli/august vil blive gentaget, og efter en succesfuld første sæson sidste år med CES-mærkning ved Skarvsøen, vil dette spændende mærkningssted også blive taget i brug igen under denne ynglesæson. I slut april og til midt maj vil vi have lydoptagere ude i området for at få bedre overvågning af nataktive arter som vagtler og rørvagtler. Måske tredækker er en mere hyppig art i området om foråret end vi ved i dag? I efteråret har fuglestationen hidtil haft fokus på at overvåge havfugletrækket, men i år vil vi prøve at dække mere af småfugletrækket ind også. Her kan både placeringer og antal observatører komme i spil. Som en service, til dem der gerne vil vide hvor mange rovfugle af de forskellige arter der dagligt trækker forbi Skagen i foråret, vil fuglestationens assistenter løbende indtaste dagstotaler i DOFbasen på baggrund af de observationer der aktuelt indtastes af alle DOFbasebrugere. Find totalerne ved at søge på ”Skagen Fuglestations Træktotaler” under lokalitet.

Du kan dagligt følge med i de aktuelle fugle og i fuglestationslivet gennem assistenternes beretninger i bloggen på hjemmesiden, og hvis du vil se hvem der pt. huserer på stationen kan du desuden læse mere om dem i dette link: Feltassistenterne

Glæd dig også til at læse fuglestationens årsskrift 2023, der udkommer som gratis PDF på fuglestationens hjemmeside. Mange skribenter har været flittige ved blækhuset hen over vinteren og vi håber at have skriftet klar til at udkomme op til Skagen Fuglefestival i Kr. Himmelfartsferien. Fuldt program for Fuglefestivalen er i øvrigt offentliggjort, og kan ses på Det Grå Fyrs hjemmeside. Se det her: Program Skagen Fuglefestival 2024.

Husk at bidrage med dine observationer i DOFbasen når du besøger Skagen i løbet af året, og herigennem også bidrage til materialet som bliver brugt i Årsskriftet. Notér også rigtig gerne observationstidspunkter, så det bliver muligt at sammenstille de tusindvis af observationer. Find evt. inspiration og fif til tællingerne fra fuglestationens retningslinjer til træktælling af rovfugle og retningslinjer til træktælling af havfugle.

Vi på Skagen Fuglestation glæder os til at møde dig i felten i 2024, og ikke mindst til de mange fede oplevelser med fuglene som utvivlsomt vil komme!

SimonKiese2023