Her på Skagen Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2019 (46)2018 (261)2017 (247)2016 (2)(se alle)

tidlig morgen - sen nat.

onsdag 8. august 2018
af Daniel Lehmberg

I går startede Daniel, Michele og Hanne dagen med at ringmærke ude ved Grenen. Peter og hans kammerat Mark havde en guidet fugletur for to amerikanere, som blev rundet godt af med en ung Havørn der kom glidende over dem. Senere på dagen blev der afholdt et par møder. Et bestyrelsesmøde i venneforeningen samt et møde i en lille arbejdsgruppe, hvor personer som Niels Eriksen, Knud Pedersen, Kurt Rasmusen og Lene Kappelborg bl.a. deltog. Eftersom det var onsdag, var det også store rengøringsdag, hvor alle boende på fuglestationen hjalp til med at gøre rent. Hen på eftermiddagen var Daniel, Mike og Peter henne ved skarvkolonien, hvor de bl.a. så hele 25 vandrikser samt mange dobbeltbekkasiner og vadefugle.

Efter at Centret lukkede kl.17, blev der afholdt et foredrag hvor Kurt Rasmussen fortalte om hans tur til Indonesien der fandt sted for nogle år tilbage. Inden dagen var omme fik vi besøg af Anders Wiig, Morten Christensen og Morten Bentzon, som skulle deltage i vores aftenringmærkning nede på, hvor vi forsøgte på at fange Lille Stormsvale -men desværre gik der ikke noget i nettet den nat. Som en sidebeskæftigelse blev der om natten også foretaget lyslokning af natsværmere, som personale og gæster kunne kigge på i løbet af natten.

luslokningLyslokning af natsværmere med kviksølvspære, lagen og æggebakker

nightcatchOpsætning af net i natten i håbet om stormsvaler