Her på Skagen Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2021 (202)2020 (282)2019 (304)2018 (261)2017 (247)2016 (2)(se alle)

Norsk visit og tegn på efterårets komme

tirsdag 30. juli 2019
af Anders Odd Wulff Nielsen

Dagen startede tidligt i ringmærkningsområdet på Grenen til overskyet og stille vejr. Myggene gjorde som sædvanligt ingen undtagelse, og var mødt talstærkt og sultne op!

Det blev en udmærket morgen ved nettene hvor en ung sivsanger mindede os om, at trækket hos flere af småfuglene er begyndt.  En kaldende skovsanger blev efterårets første på Grenen og i Skagen. Alt imens vi var optagede af ringmærkningen meldte Rolf om seks grindehvaler set fra Verdens Ende. Desværre kunne vi ikke nå at twitche dem men det lykkedes Anders Wiig Nielsen og Ib Jensen, at se dem svømme forbi Nordstrand og Højen lidt senere på morgenen. Før vi lukkede nettene gik to små gråsiskener i nettet og minsandten om ikke den ene bar en norsk ring! Det skal blive spændende at få svar på hvor og hvornår den er ringmærket.

Om formiddagen var Simon og Lene travlt beskæftigede med at vise borgmesteren og en række ansatte fra kommunen rundt på trækfuglecentret.

Kl. 13.00 holdte Christina, Martin og jeg "åben gryser" hvor i alt 15 besøgende fra henholdsvis Tyskland, Holland, Norge Danmark lagde vejen forbi. Den nyeste tilføjelse til fuglestationens fryser er en ung gøg, som Martin fandt under et vindue forleden dag i byen. 

Da det om eftermiddagen var blæst meget op gik Christina og jeg ned for at havobse. Der var ikke meget at se ud over nogle få rider og en del større måger men lyset var meget flot og dynamisk. 

20190730 IMG 2732

Adult ride passerer Skagen Fyr over et oprørt Kattegat.

Ringmærkning på Grenen:

Sivsanger 1

Rørsanger 6

Gulbug 3

Tornsanger 3

Gransanger 3

Blåmejse 2

Lille gråsisken 1 

Total: 16

Folk: Simon S Christiansen, Martin Y. Georgiev, Christina Ninou, Anders Odd Wulff Nielsen, Erik Christophersen, Karen Klein, Peter Jensen, Mathilda Jensen og Oscar Jensen.