Her på Skagen Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2020 (166)2019 (304)2018 (261)2017 (247)2016 (2)(se alle)

Et følelsesladet farvel....

fredag 24. juli 2020
af Pernille Roed

Dagen startede sent for os i dag. På grund af regnvejret var det ikke muligt for os at komme ud at ringmærke, så vi sov længe i stedet for. Længe er her på fuglestationen til kl. 7.00. 

Det meste af formiddagen blev brugt på rengøring, tøjvask, mødeaktiviteter, indtastning af data samt alt muligt praktisk arbejde, som man kan bruge en regnvejrsdag på, så man kan bruge dagene med godt vejr ude i felten.

Desværre var det også i dag, vi skulle tage afsked med Rasmus :-( Det har været så dejligt at have ham her på stationen, og både han og Anders (far) har lagt et stort arbejde i morgenobservationerne på Verdens Ende. På grund af de to har jeg fået flere nye krydser på min artsliste - blandt andet brilleand og sortterne, som de har udpeget for mig. Vi kommer virkelig til at savne Rasmus, men han kommer heldigvis tilbage næste forår! 

Teleskoper

Selvom regnen fortsatte over middag, var der alligevel mange mennesker ved Det Grå Fyr. I Birder’s Club fik Mark således besøg af flere børnefamilier, som kom for at høre om fuglene, og børnene fik malet mange flotte fugle. 

Viktoria brugte eftermiddagen på at lave et kort over nettene ved Jennes Sø, og Simon havde online-samtaler med ansøgere, der ønsker at blive frivillige på fuglestationen. Det kan virkelig anbefales at komme herop som frivillig i en kortere eller længere periode. 

Da det omsider klarede op sidst på eftermiddagen, kørte vi til Jerup Strand for at overvåge samt tælle splitternerne.

Jerup strand

Vi fandt dog kun 4 i alt - 3 voksne, hvoraf de to var ringmærkede, samt en ung. Vandstanden var højere end sidste gang, vi var der, og de fleste sandbanker, som splitternerne plejer at raste på, var forsvundet. Vi formoder, at splitternernes fravær skyldes, at det var højvandet, og vi vil forsøge at tilrettelægge vores næste besøg, når det er lavvandet for at se, om tidevandet har indflydelse på splitternernes opførsel.  

Terner

Trods de manglende splitterner havde vi en skøn aften, hvor vi så småspove, storspove, strandskade, almindelig ryle, hjejle, vibe og lille kobbersneppe. 

Lille kobbersneppe

Folk: Amandine Doré, Viktoria Mader, Rasmus Matthiesen-Juhl, Simon S. Christiansen, Mark Desholm og Pernille Roed

Klik her for at se dagens observationer indtastet i Dofbasen af observatører i området.