Her på Skagen Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2019 (245)2018 (261)2017 (247)2016 (2)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)mar. (31)apr. (23)maj (22)juni (30)juli (31)aug. (29)sept. (28)okt. (30)nov. (20)dec. (16)

Radiomodtager og en sen bysvale

tirsdag 6. november 2018
af Troels Eske Ortvad

Kat Snell og jeg var de nye børn i klassen, her på fuglestationen. Dagen begyndte for vores vedkommende om formiddagen, hvor vi tog ud for, at nedtage en radiomodtager, som havde siddet på en mast i reservatet siden midt i august. Det er håbet, at den har opfanget signaler fra diverse trækfugle, som er blevet udstyret med radiosendere i Sydnorge, tidligere på efteråret. Operationen gik godt, og der var stadig liv i batteriet, så nu skal Kat tilbage i ”laboratoriet” og analyser data, for at se om der har været ”bid”. Der er tale om et pilotprojekt, men udstyret kan bruges igen til andre undersøgelser af radiomærkede fugle i fremtiden.

I morges ringmærkede Oluf, Jørgen og Simon på Grenen, hvor også Sigrid og Niels kiggede forbi inden de tog sydover og hjem. Der var ingen hit på menuen, men godt med Gråsisken. Der blev også forsøgs med lidt natfangst med lygte inden stegen kom i ovnen. Men et par snepper og bekkasiner, var alt for hurtige til at komme med hjem. Simon stod i øvrigt for, at underholde et hold studerende fra Seminariet i Hjørring, på Natur - og Kulturformidleruddannelsen. Trækfuglemæssigt, var dagens altoverskyggende overskrift en bysvale, som Oluf så nord for byen midt på dagen.

Ringmærkning (Grenen):

Gærdesmutte 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 5, Musvit 1, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4, Stor Gråsisken 24, Lille Gråsisken 1.

Sum: 37

Dagens medvirkende: Simon S. Christiansen, Oluf Lou, Jørgen Kabel, Sigrid Andersen, Niels Eriksen, Katherine Snell, Troels Eske Ortvad.

seminarietNK2019

Studerende fra Semniariet gætter på, hvad der er i kasserne.

TEOKATMastTelemetri

Radiomodtagerne blev taget ned og data downloadet. Nu bliver det spændende at finde ud af om der har været nogle radiomærkede fugle forbi Skagen dette efterår!

Nordstrand i sydøstenvind og flæsk til aften

mandag 5. november 2018
af Erik Kramshøj

De milde vinde fra SØ og ret høje temperaturer havde ikke den store indvirkning på trækket i Skagen. Jeg sad på Nordstranden 08:00-11:00 og nød det milde vejr, og de relativt få fugle, som trak forbi. Ikke overraskende alk (237) og ride (78). Sule og lommer rastede stadig i bredfyldt mål, og en enkelt storkjove sås først den ene vej og så den anden... En hedelærke trak forbi og en husrødstjert soppede rundt i vandkanten og fangede småinsekter. Dagens clou!

Oluf Lou havde kratlusket i Buttervejområdet. Det blev til to munke, mens Simon luskede rundt i den vestlige del af Nedermose. Stillehavslommen er tilbage efter et par dage, idet Rolf Christensen så den komme ind fra Skagerrak til de mere kendte områder. Nu er jeg vel efterhånden eneste feltornitolog i Danmark, som ikke har set den - i Danmark...

Der var besøg af et par foreningsofficerer i dag, idet formand for Fuglestationens bestyrelse, Niels Eriksen og DOF’s direktør Sigrid Andersen det meste af dagen var til møde med Skovrider Jesper Blom Hansen om fremtidige initiativer for Centret. Både Sigrid og Niels overnatter her til i morgen. Til aften tog Simon dem med på en lille smuttur ud i mørket efter skovsnepper og lignende med dog uden resultat.

Vores kok serverede med vanligt styr på det hele en ordentlig omgang stegt flæsk og persillesovs - det må være mindst tyve år siden, jeg sidst har prøvet den ret, som er kendt for kun at blive spist af rigtige etniske danskere, som en vigtig del af vores nationale identitet, som vi skal værne om med sværd og paragraffer mod utidig halalindblanding. Det smagte sgu' meget godt.

Medvirkende: Oluf Lou, Sigrid Andersen, Niels Eriksen, Erik Kramshøj og Simon S. Christiansen

Sigrid Niels2018

Sigrid og Niels i køkkenet

Gråsisken fortsætter og halemejsen starter godt op

søndag 4. november 2018
af Erik Kramshøj

Da den norske vejrudsigt lovede ret kraftig vind fra et sted mellem SV og S, valgte jeg at trodse modlyset og satte mig ved solopgang ved bunkeren øst for Stationen i et forsøg på at spotte udtrækkende havfugle. Det blev en begrænset oplevelse, men for en østdansker alligevel fin, da alkefuglene trak pænt tæt på kysten(715). Det gjorde riderne(382)  også, men vi har stadig de egentlige rideflokke tilgode. Et halvt hundrede suler sås fra hvor jeg sad, og det udtræk jeg håbede på var sporadisk.

Der var anderledes gang i den på Grenen, hvor Rolf Christensen, Hans Christophersen og Vagn Freundlich fik set begge de store lomarter, sodfarvet skråpe og 6 storkjover. Stine og Gustav tog hjem om eftermiddagen efter et smut omkring korsnæbbene ved Den Tilsandede Kirke og på kirkegården var der op mod 100 silkehaler som poserede fint. Det blev en fin dag for ringmærkningen: Især Jennes sø, som fik ringmærket hele 124 gråsiskener i dag.

Ringmærkning (Jennes Sø + Grenen):

Gærdesmutte 2, rødhals 1, solsort 1, munk 1, fuglekonge 3, topmejse 1, blåmejse 7, musvit 3, halemejse 10, træløber 1, skovspurv 1, grønirisk 1, stillits 1, gråsisken 125, dompap 2.

Sum: 160 (á 15 arter)

Medvirkende i dag : Stine Lund, Gustav Urth, Michael Ancher, Vagn Freundlich, Rolf Christensen, Hans Christophersen, Simon  S. Christiansen, Erik Kramshøj

poser

Poserne er fyld med....

gustav halemejse... halemejser

Dobbelt op i natten!

lørdag 3. november 2018
af Stine Lund

Dagen begyndte på Grenen, hvor Simon tog Gustav og mig med ud i ringmærkningen. Jørgen Kabel kom senere og var også med. Vi fangede blandt andet en halemejse (en genfangst med ring) og det blev dagens højdepunkt for Gustav at være med til at se halemejsen, og endda i hånden. Derudover så vi en sød lille flok halemejser komme flyvende og sætte sig rundt omkring i buske og træer. Det blev til i alt 21 ringmærkede fugle fordelt på 7 arter i dag fra Grenen.  Vi så også en højtflyvende lom over os ved ringmærkningsstedet, som sandsynligvis var en Hvidnæbbet lom, men den var meget højt oppe. Mens vi mærkede på Grenen var Michael Ancher i gang ved Jennes Sø, hvilket gav rigtig godt med gråsiskener, skægmejser og efterårets første hvidsisken. En sejler blev meldt ud på mobiltelefonens walkie-talkie system; Zello. Det viste sig angiveligt til at være en gråsejler! Jørgen tog ud for at se den, hvilket lige præcis lykkedes inden den forsvandt ud over havet. På vej tilbage fra ringmærkningen, så jeg mine første Bjergirisker, hvilket var en rigtig god oplevelse.

Erik begyndte dagen med at observere ud over Kattegat og Skagerrak, hvor han som de mest almindelige arter så Rider, Alke og Suler. På parkeringspladsen ved Grenen fik han øje på en Stenpikker. Normalt trækker de tidligere på efteråret, så denne Stenpikker var lidt sent på den – måske den kommer fra den grønlandske population? Der var ellers ikke meget liv i luften andet end nogle Krager og Råger.

Efter frokost viste Simon os, hvordan man indtaster data fra ringmærkningen ind på ringmærkningsdatabasen og dofbasen.dk. Herefter tog Gustav og jeg ud for at finde Silkehaler på kirkegården i Skagen, mens Simon gik en tur i Nedermose, desværre uden held til de sjældne arter. Det blev heller ikke til Silkehaler på kirkegården men derimod en del Vindrosler, og dertil kan også nævnes rødhals, musvit og gærdesmutte. Gustav og jeg lavede aftensmad og derefter fangede vi to dobbeltbekkasiner efter mørkets frembrud på nogle marker! Sidst på aftenen gik vi på stranden og ud til spidsen af Grenen, for derefter at følge Sandormens rute tilbage. Vi fandt desværre ikke så meget, men fik set en gråsæl, nogle få spættede sæler og lidt sandløbere.

Ringmærkning (Jennes Sø + Grenen + natfangst):

Dobbeltbekkasin              2

Rødhals                           4

Sjagger                            2

Solsort                              2

Gransanger                      3

Fuglekonge                       5

Skægmejse                     13

Sortmejse                          3

Blåmejse                          11

Musvit                               14

Træløber                             1

Gråsisken                        113

Hvidsisken                           1

Dompap                               3

Gulspurv                              1

Sum:                                178

Medvirkende: Gustav Urth, Jørgen Kabel, Erik Kramshøj, Simon S. Christiansen, Oluf Lou, Michael Ancher og Stine Lund

dobbelilabbet

Dobbeltbekkasin

hvidsisken bagfra

Ryggen af en hvidsisken

Gråsisken slår til igen i år – indtil videre

fredag 2. november 2018
af Erik Kramshøj

Ikke meget at gøre for en havfugletæller i det smattede vejr, hvilket fremgår af Knud Pedersens dagscifre i DOFbasen.

Stationen fik om formiddagen besøg af Peter Jensen, som er formand for ”Hirthals Fyrtårns Venner.” Mødet var et uformelt summmemøde, men syntes af have resulteret i yderligere dialog omkring fremtidige samarbejdsformer  

Jeg brugte store dele af dagen til husgerning og forberedelse til aftenens udskejelser, idet jeg havde lovet at lave mine (i egne øjne) enestående lækre fiskefrikadeller til middag.

Der blev da også gået hårdt til den af de fire omkring bordet; der kom nemlig gæster, Stine Lund fra Jerslev og Gustav Urth fra Hjørring. Sidstvævnte blev straks sat på skovsneppeprøven med samme resultat som de forrige dage: To fugle sås men kun næsten fanget.

Michael Ancher så desuden en skovsneppe ved Jennes Sø, hvor han ringmærkede. Det gik virkelig godt: 81 fugle ringmærket, hvoraf de 55 var gråsisken. Det kan blive stort igen i år.

Stor flagspætte   1

Rødhals                 2

Solsort                  1

Fuglekonge          1

Sortmejse             1

Blåmejse               4

Musvit                 13

Kvækerfinke        1

Gråsisken            55

Grønirisk              1

Gulspurv               1

Sum:                      81

Tilstedeværende: Stine Lund, Gustav Urth, Michael Ancher, Knud Pedersen, Peter Jensen, Jørgen Kabel, Erik Kramshøj, Simon S. Christiansen

Stine Erik Gustav

Kæmpedag for alkefugle

torsdag 1. november 2018
af Erik Kramshøj

Knud Pedersen, Oluf Lou og jeg enedes om Nordstranden på grund af den sydlige vind, og chancer for at se kysttrækket på tæt hold - ikke mindst alkefuglene. Det lykkedes også ret godt, hvor især Knud koncentrerede sig om lomviernes individuelle variationer og forekomster af mørk undervinge. Jeg hang på med ét hovedformål: Komme i gang med alkefuglene i al almindelighed, efter at have set mindre end en håndfuld det seneste år. Det gik da også fint, mens jeg var der, over 5000 alkefugle (helt overvejende og efter bogen alke). Se i øvrigt Knuds cifre på DOFbasen. Et par tejster og 4 søkonger fik vi også set, men så heldige som Grenen, var vi ikke. Hele to polarlomvier blev noteret af Rolf Christensen, som ydermere fik 2 hvidnæbbede lommer (en af dem leveret fra Nordstranden) og sammen med Sebastian Klein havde fornøjelsen af kortvarigt rast af en ung rosenstær ved Strandengssøen. Dværgmåge (2 adulte) og storkjove (1) blev desuden spottet fra Nordstranden. Simon havde på en tur i Buttervej-området set fjeldvåge og stor tornskade.

Dagens medvirkende Knud Pedersen, Oluf Lou, Lars Paaby, Rolf Christensen, Simon Christiansen og Erik Kramshøj

Kager, snepper, lommer og høge

onsdag 31. oktober 2018
af Erik Kramshøj

For første gang i over et år skulle jeg på morgenobs på Grenen, hvor Knud Pedersen formentlig allerede sad og ventede på den traditionelle romsnegl i forbindelse med min ankomst og start på en periode heroppe.

Rådhusbagerens romsnegle har ikke sin lige i det ganske land: På størrelse med en freesbee, næsten lige så høj og voldsomt indsukret i et orgie af flormelis og romessens. Glædeligt gensyn med Knud og romsneglen!

Det blev ikke til meget mere. Ved 10.30 tiden haltede jeg ind og fik bidraget til en anden Skagensmyte: Når der kommer hvidnæbbet lom er der med sikkerhed altid nogen som kommer to minutter for sent eller (som jeg) er gået for to minutter siden.....

Sebastian Klein meldte igen topskarv fra havnen. Oluf Lou kom og hilste på og medbragte kage, således vi kun havde tre kager at vælge imellem. Ellers var dagen behersket og præget af hård vind fra sydvest, som dog lagde sig om eftermiddagen og gav anledning til et fangstforsøg af skovsneppe forsøg igen om aftenen. Som i går to skovsnepper: Den ene alt for vaks for fangst og den anden lidt for vaks.

Sydnorge meldte om perleugle i større mængder, og Simon satte net op om aftenen. Det gav 0 fugle og meget sen middag.

Ringmærkning:

Spurvehøg   1

Rødhals          1

Solsort            1

Sortmejse       1

Dompap         2

I alt:               6

Medvirkende: Erik Kramshøj, Oluf Lou, Jørgen Kabel, Knud Pedersen, Sebastian Klein og Simon S. Christiansen

spurvehog2018

Ung spurvehøg fra mogenens ringmærkning

Olou EKr

Oluf og Erik i samtale over en kop kaffe

Første dag tilbage her i efteråret!

onsdag 31. oktober 2018
af Erik Kramshøj

Efter at have været tvunget ud i rekonvalscens i  et halvt år, er mit bevægelsesmønster nået så langt, at jeg med min længste fuglepause nogensinde og den længste pause fra Skagen i omkring 15 år som klodset ballast kunne komme herop og opleve den sidste efterårsmåned på Skagen Fuglestation. Nok i et noget nedsat tempo og gakket gangart; men i det mindste med mulighed for at bevæge mig lidt rundt, og i det mindste sidde stille og tælle træk nogle timer om dagen.

Tirsdag blev nu en noget våd indledning: regnvejr uden ophold i alle døgnets lyse timer. Lidt held i uheld, da Simon og jeg havde nogle indledende praktiske planer,  som skulle foretages, diskuteres og udmøntes vedr. mit ophold. Desuden skulle jeg også i gang med den Skagensbog, som har ligget stille stort set hele 2018 på grund af mit benuheld (mildt sagt). Altså: En praktisk dag, som kun blev afbrudt af en meddelelse fra Sebastian Klein om en topskarv, som lå ved havnens vestmole på klos hold ved stensætningen. Den måtte jeg reagere på, og da jeg nåede frem var Sebastian stadig på plads, og kunne udpege stedet  med et par meters nøjagtighed. Han var klædt på til lejligheden. Det var jeg ikke. Jeg for ud af bilen og op på molegangen, så fuglen så godt som man nu kan se sådan en i styrtregn. og blev i løbet af 4-5 minutter totalt gennemblødt. I mellemtiden havde Sebastian fundet en anden topskarv uden for fyret. Måske skulle jeg bare ha' stukket hovedet ud af vinduet.

Mia Rasmussen fra Fjerritslev, som er dyrepasser, kom på besøg om eftermiddagen, og blev inviteret med på ketcherfangst af skovsnepper på Bankes Marker (Batteriskoven) da det var blevet mørkt, sammen med Simon og Jørgen Kabel (jeg holdt mig i baggrunden). To fugle sås, 0 blev mærket. Men det bør prøves igen.

Under aftensmaden blev der fortalt anekdoter, ikke mindst fra Island fra vores besøgende, inden hun kørte hjemad igen. Hyggeligt besøg som forhåbentlig bliver gentaget.

Dagens medvirkende: Simon Christiansen, Mia Rasmussen, Sebastian Klein, Jørgen Kabel og Erik Kramshøj

Hjem efter en dejlig uge

søndag 28. oktober 2018
af Helga Rudolf

Efter morgenmaden i dag gik Gustav en tur ud at se på fugle. Alle forlod fuglestationen omkring 9.30, hvor vi satte Gustav af på vejen sydover. Mandag kommer Simon tilbage fra Gedser og Erik Kramshøj bliver indlogeret et måneds tid.

Vi kom godt hjem til Sjælland. En uge på Skagen Fuglestation er forbi, en dejlig uge. Vi har set mange fugle som vi ikke har set før. Ved ikke om vi har været heldige, men en uge sammen med Simon, Sarah, James og Gustav har været super god. Vi er taknemlige over at have oplevet sådan en uge.

Det kan klart anbefales at leje Skagen Fuglestation hvis man er til natur og fugle!

Rundtur i Skagenområdet

lørdag 27. oktober 2018
af Helga Rudolf

Lørdag morgen kørte vi Sarah og James til toget, og tog morgenbrød med hjem til drengene, Gustav og hans kammerat Kenni. Vi var lige inde på Skagen kirkegård i denne forbindelse for at se lidt på fugle. Vi så en flok silkehaler, vindrosler, spurvehøg og en lille hare.

Vi satte Kenni af ved toget 11.45, da han skulle hjem på arbejde. Gustav og jeg kørte hjem og spiste frokost med Kristian. Gustav og jeg gik en tur ud af traktorsporet for at se om vi kunne se nogle Skægmejser, men vi hørte dem kun. Gik på tværs over mod Grenen, og af stranden hjem. Vi så forskellige fugle: Sandløbere 8-10 stykker, islandsk ryle, rødstrubet lom. Senere kørte Gustav, Kristian og jeg over til Den Tilsandede Kirke hvor vi gik lidt rundt. Vi så Skovskade, Korsnæb, Flagspætte, Fuglekonge, Gulspurv, Blåmejse og Sortmejse. Vi nød den medbragte kaffe inden vi kørte hjem igen. Gustav lavede aftensmad. Pitabrød med diverse ting, super godt, mens jeg gjorde lidt rent. Vi kiggede på billeder som Gustav havde taget i løbet af dagen.

Folk: Sarah Bedford, James Butcher, Knud Pedersen, Helga & Kristian Rudolf, Gustav Urth and Kenni Skjødt.


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  ...  |  27     NÆSTE